Skip to main content

Full text of "Eoċaiḋ Mac Rí 'n-Éirinn"

See other formats


sgéAtUA nuA-'óéAncA.— VI eocAit) triAC ni n-eminn. rmceÁt ó mÁitte 

(" "Oi^rn^ix) "Oonn.") 

•oo SgRÍOt). 
B 

225 
063 
906 An n-A ótm Atrnví T)() onnuAT') tiA s-ó.e'óitse. 
1906. sé pinsne, 51411. SgéAtCA tU1A- , Óédt1UA.— VI. eocAiD mAC ní n-éminn rmceÁt ó tnÁitte 

(" "Ok\|\m^iT) Donn.") 

X)0 SgRÍOt)- 
Connuoa') n <\ svM'dh jje, 

1 mlMll e Át A Cll I906. 


^X$K2n, St CLlAC : rs QX»fKSr 180363 O'NEILL LlbHAHY 

wmMoniiFnr eocAit) ítiac rí 'ri-étfurm. 

n é a rh ii Á X) . 

-JS p\AT)' ó Anoip nAfi cuijieA-ó fíop t bpoifim teAt>Ait\ 

curmcAp m\ ^níoriuxptAib HAipge iia peAii-jjAetíeAt, 

A^tif ó tÁplA guf etnji mé in 1110 eeArm p-dipnéifA 

CADA1|\C AJ\ eACCJVAlV) GOCA'Ó ÍÍIac tlíog 'néijunn, 
pACCAv -ooiii tu\c trpéAT)pAinn ca"oaí nró tVfeAjiji a 

•ÓéAtlAlll 11Á teAHAIÍIAillC -00 fOHlpLA 11A feAíl- 

P5éAtAi*6te. t1í |um5aoii uí]\ ajv pu-o aii *ooiiiAin a 
|iAib pgéAlAnjeAcu coiii móp i péim A^up bí pí i 
néifinn le linti iia llígce. X)Á mbeAó ah beAlAó pn 
f5éAtAix)eACr,\ Ag x)nt 1 b-pe.Ab.Af i leAbAi*ó a céite 6 
pom AtitiAf, beAt) fé Aiioip AgAinn rriAfi beA"ó cfiAnr 

111Óf\ lÁITMfA 50A5v.SC A 11100 AI) pllAf A^Up OtÁt A£t1p 
COpAt) A1|\ 'Ctllle fA111|UV0 A tlUCpAf). AÓC 50 "OÍpeAC 

mAf\ ótiippeA'ó iia ^Ailt ceo "opAOfoeACCA Agttf píop- 
geirhpveAt) aj\ ah oileAn peo, -o'pMi ah pú^ iiia pcAfAiíi 
pA scpAiin to puiro AóAip OLiA-óAnrA, Agup ní jiaio 

OlÁt tlÓ COpA*Ó A5 p\\p A1|\ 111AJ\ DA Óóip. AllOlp 1H1A1|\ 
ACÁ All S|1K\Í1 A5 A;'T)U ; f;AV) Itip tlA ppÓApi Ail">, A^lip Ag 
pOlltpill^AT) A111AC AjlífC lC fOtAf All LAe £ll !")|W*Á.s, íjj 

iroéAiiAV) T)ume ati cpAnn a fAppAin^c Af ha 
ppéAriifiAóAiO, 1 a cup 1 h-áic eite, b'péroiji gup b'é pú§ 

11A ^AllVAi'.rA A TVpApiVn fUAf tpÍT), AJUf 1 n-ÁIH 

<:op Ai") ruiiiAnrA bt Apr a a rw.Mipr, bo.vó blAf po.<pb iu gjlVDAOCA dp gAÓ .v *?&?** aij\. £>i r^ ^it> 50 

|\ f .sÓAlAllVw^r $lAfl A WAtUM-h fA creAti-Atripi p. 

doc Anotf c a o!|\( i Ao leA&pA coisc^ijeAC 45 ci$eAóc 
ipceAó go héitunn Aguf 50 mbéit) p^" A 5 AttuigAt) 
inncinne na nt>Aoine. X)S Djví$ r^ nít - t^ ^ 01 " 1 ' 1 F él10 
as cum ac a dti JaoúiIs a tAl')Ai{\c 50 glAti leobt^, 
caj\ éif í beit j?o£luintA aca. 

niAiT>if\ Leif ATI ^CAinnc acá p a rs^At feo — if í 
CAinnc iu\ ivoAOine í, rtiAf óuAU\mAj\ -An §Ae"óil5 *úÁ 
lA^Aipc 1 gcorfinAi'óe fAti ^ic peo. tHUe t)uit>eAó-Af 
le T)ia cá pl beo ft4n 50 v<3ilt 1 11 aj\ me-Afg, Aguf cá 
p 1 n-Atin pnAOince Ati cpoi-úe a Cu^\ 1 bpoipm 45111* a 
cup 1 scéill óorh m-Att te ceAn^Ait) a\\ b\t eile *o4 
liiéA-o é Ati tiuncÁipce a pu-Aip iia coijcpí^te A^uy aíi 
o|\eAm 5aU/oa tAjAAinn teip íia céxVOtAitt t)ti^"óAin. eoCMt) iriAC ní 'n-éiRtnn. QéAD 50 leiú toluvóAm t<\\\ éip Aimp.tpe a\\ SlÁnmt,- 
teójiA 'fe^f) $Iac CAtAOip 1llóp plAic -j poipleAÍ- 
AnAp aj\ éipmn. 

" I1í ttAit> pA -oon'u\n 50 léip/' Af peipeAn, " Dilute 
óorh tnAic "j tM A5 pónHnn, An cáfO-111 a cÁinic 
porhAm-pA.'' 

" T1í peAp|\ "Oiiine "ÚÁ pÁi) yu\ tu\ tú péin," «*PP All 
cÁ|\*o-oll<\m, u wAj\if cú acá 1 n-Atm rtA r»T)U£teA'ó 
pin a cup 1 n-éipeAóu. 1lí'L pAoi'ti ngpéin £il uidiu 
pí nó ÁpT>-plAit, a optnl oipeAD fwobfur ~\ olt-rtiAOin' 

Al^e ■] CÁ A5A"0-pA." 

"nía," ^rr an pí. 

1p 5e*.\|\|\ 'tu\ i')K\i"o pco, 5;«) "OCAinic pgéAtA cuige, 50 
pAiO Conn CéA"OCA£AC Mac péfótim a' ci£eACC "óá 
ionnpui£e ■] plUA§ mój\ miltceAó 1 n-éin£eAóc Leip, a^ 

IAppA1X) All J\ÍO£AÓC A DAtnC 1>>'- 

Óf\uinni§ pé ow^e plUAigte iia Ce.\mpAó ; *j ppíceA-6 

*C UllO pUT) pAOI ftélfl Le llAC.Alf) tlA r|\OT)A IA Afl n A 

rhÁtpeAC. CuAit) CAtAOip run pu Aim nip t>6 pétti, 1 

tmc pé 1 ti-A óO"Ot .vó. 

CmiccAtl iiAipe An rheAt>óltVOlt)Ce bÍ0t>5 pé Af 4 

COt)LAt) "J CUt|\ p r ' >U\«»n ijVO Af, 

" C6aiu> pin ?" Anp ua ■oAdiiii' d 61 tkA CoitheÁX*. n ó," Anp An nf, " AbAW Leif An AfVO-oLtAm -] mo 
"OeieneADAn mAC A tl§eAÓt i Iácaiji 50 beo." t\\imc- 
ca-oaj\ óuige. 

" AipUnj a coniKMc me," An peipeAn, " béfó poUnr 
»k\ 5|\éine A5 ■oeAttnA'o An mo i*onp AmAineAó 1 meAfg 
tia mAtttt. Ace cnoiT>p*ó mé, mAn bA -on At AitneAóA 
"ÓAmj a 5 ceAnn mo ftUAi$." 

JIac ruAimneA]", ~] nÁ cmn puim innci," a\\? An 

c- Oil A111. 

Pah cupA Liom," Anp An ni, u "| nnci£eA"u ah 0111*0 
eite. CéAi) ptÁn lib a ctAtin "óítif." 

X)'imti5 a "óeióneAbAn hiac uavo Annpn, -j "o'^aii ah 
r- AntJ-otlAtfi 1 n-éinpoAóc teir. 

<( 'OéAnpAi'ó mé m' u$acca Anoir," Anp An ní, "Agtir 
nomnpi*o mé mo cuid pAPóbnip An mo clAinn. Ssfúol) 
píop An |uix) a "oéAnpAf mé LeAC." 

" "OeAnpAD," Anp An c-ottArh. 

" *0'ofvoin5 ajv ní noinnc Áipice vá f\Ai*ófcneAf món 
t)0 'c AoiTotnne *óá ólAinn, A5 ropAig teip An mAC bA 
pine, 50 *ocÁimc pé 50 *ocí aii c-occriiAi) hiac. T)'paii 
pé 1 n-A pope Atinpm. 

" CéAn"0 A CIUbAppAp ZÚ \)0 eOÓAI-Ó ?" App All 
C-OltAtil. 

" Cia 'n CAOAín •óAin catjaí a tAbAipc '()<), mAp nA6 
bpuil pé "óe \K\t Ain cat)aí a óongoAít." 

"rui^c pm ?" Anr An c-oiiAftt. 

" 'r uile Ctnge," Aff An ní. ,f t)! mAoin t *oúitée 
ha Aige, aóc rs^n p r LeobtA. t«s p<' v seAllAt», - 

é A5 cAinc cpío 11 a óoQlAt», 50 -oc iur)AppAX) pé A tithúóe uai"ó, "j níofv riiAit leip aii scaIIa'ó'oo b(\ipeAt> 
t>4ipcim-pe Cnéit-£eAn peApt>A Ain." 

" Hí coin tunc é p^^iL poLArh, ,J Ajtp aii c-oLl&fft. 

" t)éAnpAi"ó mé mo beAnnACc *oó," Afi pcipeAn, "7 
ní ftéAppAi'ó mé "óó aóc pin." 

" 5° n-éini$i'ó "oo ibe&nn&óz leip," A\\y au c-oltArii, 
"1 P5^°P T é ^ n ctnT) eileTJo'n u&aóca. 

1á -Afi n-A ifraineAo, cuvneA"ó pUAp g-Aip <"u\ca, Agtif 
•o'ionnptn^ tu\ pluAi$ce A céite. to'píon "oo'n Aipling. 
tTlAptHugeA'ó Cacaoi|\ tllóp, 1 bí peilb nA CeAtnnAó A5 
Conn. 

UnÁcnúnA, An Iá céAtmA, cata"ó Afl c-áfvo-ollArii -] 
Goó-Aió Cpéit-feAp Afl a réile. 

" llí'L ceó ftditeApA "óuic pAnAóc Annpo,*' *-\np Ati 
C-oLlAfh. "Ilíop pÁg c'acaijv CAT)A1 a£A*0 aóC a 
beAtWAOC. OeAppAlti mi[*e cotiK\i|\lo "ÓU1C : "^ÍAC tupA 
Leip pm. tlí'l pAi"ó&neAp An bit Ag nu\c com niAit le 
beAiniAÓC "ceAS-AtAi*." 

" C\a pAóAii) mé," A|\|\\ Boóai"ó, " nó ciA'n áic ip 
peApn "óAm a £»nl ?" 

" A DpetceAnn cú aii áic a bpuit An 5pu\n AJ "tml 
pAOi ?" a\\ peipe*\n. 

11 pcinm," AftpA ( , m'\\r(V 

"CAbAlfl CupA c'A&Alti Annpin," App AH C-OllAtfl, " -j 

nÁ coríinui£ 50 T>eó 50 DpeiccO cú AríiAnc nfop A1U16 

n^ An .spiAii." 

TVtmfi., GoÓAltÍ .s<> bnóllAÓ DÍ Atinpn "] nfop 

Cug Leip aóí j ótdinpeAó i a t - Deini 

t>e Ó0rhlUAT)Af1 LOIp, O'imíHsCATJAfl lOubÉA. i niu« pCATKvo^p i níO|\ rhflp-óomnuitPA'OAfi ^o *oc^tnic piAT) 
50 htmiotl Loóa 'cOipb. 1 

" 11 í bpéA£ Ap bit Upióit-feAp a tAbAipc opm-fA," 
a\\\*a CoCai-ó, 4< mAf cá mé cuij\peAó cjaaoCca 7 nl'l 
■oeóp VA^tA lontiAtn." 

" 1f .\f\ éigni ACÁmuiu-ne 1 n-Ann coipfóeAóc a 
óon^boviL leAc," Afip Án beiflu eite, '' -j peileAtin rsít 
tunnn Aji pAT)." 

tlí bAttAÓ a bíoDAp 1 n-A fui-óe fíof, tuiAip a tuic 
All bcipc Ó5IÁÓ 1 n-A sccmUvó aóc X)'pAn eoóAit) 1 n-A 
i'u'iipeAóc. 

tlíop bpAT)A "óó mAj\ pn, nuAift a óik\Um"ó pé aii ceól 
bj\eÁ$ AOibmn a$ neApcu^At) Cuige, -| 50 bjrACA pé An 
rhAi&DeAn ifin-á bA -oeipe t;>aj\ fiubAil jré^p nó caIaiti 
a ptArh, 1 "óipéag bAn-oonvmeOkocA 1 1 n-éinpe«\óc téite. 

Tlíofv £aii codIa-ó nó cuippe Aif\ Atinpin, 1 tÁinic 
ÁtA] % 1 mipneAó aii "OOtriAin 1 h-a Opoitje, guj\ imti$- 
oat>aj\ tAipip, gup tA^TDui^ An ceól. 

"O'fAn pé 1 n-A fm-óe, coping fé A5 peinnm Afi -<\n 
^clAip p$, 511 j\ •óubAifit fé ah Iaoi : — 

Aft FÁ5Á1I teAliipAC -ÚAiii-pA 

50 husMjnejiC if 50 cpÁi-oce, 
"D'p-ík5fAinn í ^An cutíia 

11A01 n-UAipe Aft DO p5Át-pA ; 
Cú ati ppéip-beAti ip Áilne 11Á ati 5piAn Aft An ppcift. 
An blÁc ir 3'te cuthjiA, 

1p CÚ A JUIJ ATI bÁ|lJ1 A1|t ; 

tk\ pÁnitlí m t)0 "óúb-CÚl 
1 n-A n-oiiAlAit) te pÁnAnj ; 
L'ú An pt'wptA ip bpeÁjtA pA pAo^At po 30 léifi, 1 .1. toc triic Oipb. i11ac Oipib — Oipb-pen. 

i- ljÁpéA5 [t)ó, -uÁ -f- pcAp -f -oóa^] bAti-c. = 12 companions ílíon túifse bí An CeAipAriiA rm cníoómngte Ai^e, 
nÁ óuAIaitj fé An 5^1 ne ceótrhAn UAob Ciaja "óe. 

*0'éini$ pé ^ £r eit) > "1 ci-a •o'feicjreA-ó ré Ann, aóc 
An ttiAig-oeAn 05 "j A "óÁpéAg bAn-óoiriroeAócA téite 
111 cúifge a *óeA|\CA*OAn aja a óéite nÁ £115 An beipc 
aca 5fÁ"ó "óa óéile An An bpoince boire. 1 

<( 1r binn An c-AbnÁn acá ajat)," Ap pipe, " ciA'f 
imti£ *oo céite uaic, 50 bpuil cú *óá héAscAOineAt) ?'' 

n t)eAn nó céile ní jvAib AgAin nidtti," aa reire.\n, "*] 
ní béi*ó 50 *oeó, aóc An beAn Aoibinn ÁLuitin acá optno 
corhAin. 1p cuniA "oonóA n<3 geAt orócc nó tá, fwo ip 
béAp mé A5 "oeAnCvVó opc, nu\j\ ir cú mó gniAn, mo 
foluf 1 mo néAtCAn." 

"ó reA-ó, feA"ó, 50 peAnbtA,' 1 An pipe. 

(1 ttí cnemp-ó cú mé !" dp peipeAn, " acc ní bptiAip 
mé fsít 3 nó puAimneAp te cní bfóóe 1 cní U\, gup fm-ó 
mé ffof cnom cuinpeAC Annpo Af bAtt, 50 bpACA mé 
tú as "out tAnm, 1 níop pan bnón no cuinpe onm níop 
mó, "j ní béfó óomce, mÁ bíonn ciifA Liom. lp ciim<A 
liotn jtuaóc An gennnfoj ceap An cpAriijiAfó, ^aoú n<3 
b-áipce^c, pioc nó pneACCA, nu\n ip cupA mo §nt4n •] mo 
■óí-ocAn." 

" tlAó mitif a lAbnuigeAr 8 ik\ ptn," Af pipe, " <\0c 
p^pAon tu\ó meAtUwó a bíoppiAt) 50 minic?" 

11 Tlí'i pé pA mbií bÁn," Ap peipeAn, " An cé a o'féAt)- 

p^-ó A be it meAttCAÓ LeAC-pA, ! 1 • 1 Aji An b,po»nce *> "pe .1. An pomce Avm : %, po ." bí *\n boip. 
nó a\\ lÁirii, nó 1 I C .p twit. 

2 ip rest Annpo é. 

8 LA&flAf, 1 AbjiAiin. 10 

" 1p mifix) OArh-fA Beit Ag imteACC," a\\ f ipe, " cA 
<\n oetneAnnAf Ann, i rA ah "opúcc ag cuicwi, CA 

pull <\5<.\m 50 bpeicpi"ó mé Apíp tú $o gAinit). SlÁr\ 
1 beAnnAóC le<\c. n 

6fn pí a L&tfl ifiín £eAl óuige, T t> , imtl£ fl. git) 50 
nAtO ■oojióa'oap íia noi"óóe a$ cwcim, bí oineA'o 
léAfsuif Ai§e -j 50 bpACA pé loinnip 1 1 n-A púiUb, tjo 
lion a ópoi-óe le bpó*o -j le liAtAf . 

ttn$ fé píop 1 n-^ice leip An mbeinc ó^láó, I if 
SeAff giif tuic co-oIa*ó pubAó pAirh aij\. "O'pAn man 
pin 50 T)cí IA aa n-A rhAineAó. 

-AséifgeAn LAe, bí leit-óéAT) mAfCAó a$ T)ul aii 
dcaIaó, eAófAit) *] CAfbAitD leóbt^ "] CAoipeAÓ a$ 
mAfcuigeAóc A5Á n-A gceAiw. 

*ÓeAf c ^n CAOifeAó fiAf tAipif. 

u Cia 'n rhoill pn o|u\ib ?" An f eif eAn. 

"CA," Af fiAT)-fAn, " cpiúp peAn fínce Annpo 1 11-A 
5CO*oUvó." 

" Cia '11 cfAtíuul Tje peApAib iatj ?" Af feifeAii. 

" C-A," Af flA-O-fAM, " fÍ0$-$A1f51"ÓeAÓ 1 n-A ÓU1T) 

Afm 1 éi"oeA"ó, "| beipc Ó5IÁÓ leip." 

{ pfilfi§ An fto$-$Aif5i"óeAó," *\ppeipeAn, "■) AbAin 
*. eif ti£e<*óc Imn 50 nAlbAin, -óe óongnArh T)Án 
muincif, ^5 cfoit) 1 n-A$Ait> r\A HotíiAnAó." 

" UA pe 1 n-A toifcim 1 piiAin," ^n fiATJ-fAn, " 7 nl 
e 15; Imn a •óúipoACc." 

" róisnó 50 D6Af \óx>" ^pf An ceAim^uifc, "1 cuifi"ó 
Ann t>e n^ c.vpbAiD uvo, *] cusaitj lib Af An mbeAlAó 

1 Loinmp — radiance. 

• A " feeap." or " trance," describing the state of the sleepaff í í 

fin \at>. ttlÁ'f píoS-gAifsi'óeAó éi|Ae,Mitu\c eiffvxfl, ní 
béi*ó obAt) 1 A\y bit Aij;e do "but Linn, *] b'fém»^ gup 
gé^fi.A oeAf) a óongiuMi'i a' ceAfo-átt." Uinn* piAT) 
Arhtdfó, *] i D'imti5eAT>A|A teóótA. 

tlí hAitfufceAn f^éAtA onjvA, nó ^o ■oc^imce-A'o-Af 
com |.\atk\ to t)éAt-AC.A-tuAin, -] cuij\eAT)AH púc.v coif 
coitte Anirpm. 

t1llA1|\ A DÍ 11A lAOC^AITje áf f-A'O I 11-A 5C0T)U\O, CÓ 

tf mtnce 2 "úo tucc coiméxvoÉ-A iu\ gcdpAll i dn juvfvo-d, 
fin é Ati c-Atn aj\ n'uipgAiL Gocai*o -] <m ueiju; ónIác. 

" Cia 'n c-a"úoaj\ a cáhiic dtin te 50 bftftUmiiTj 
Aiinpo ?" aj\ feifean. 

<f ttí'l friof fin .45411111," aj\ fttfo-fan. 

ÚÁinic peAf píort-eólAó "óe'n $4|VD4 §lic c^MiiAin 
cuca, "| Iadain yé : 

11 Uío$-5<Alf5l'Óe-AÓ Ói|U\\iinA<; rnpA ?" aj\ fetfeAfl. 

" SeAt)," A.\|\fA 6oóÁró. 

" CÁnmm 45 éíliu>;Af) t>0 rotic.Mir^," Af f^ife-Atl, 
<( A 5 Cfioif) 1 n-4$41"ó n,\ 1\óiík\iiac "óe consn.vfi *oá|\ 
muincin 1 iuMuaiii. pu4rpe4m4j\ in x>o ocolAtu tú *j 
níot\ tiiAif Unn úú "ÓúifeAÓC." 

" Cia hi An 6i5$e4n atá 1 n-4 corhnufoe p^ bp4ipc 
fin ?' ; 4j\f4 Coó4it>. " ÓonnAtc mé Cf4tnón4 / iéif l 
aóc ní iu\ib t>e fp^f n ^ T)e iont>A 8 ac.mh pi4j T - >> e T)1 
cia hí." 

SmAotm^ mi r« v Ai^ 54ft>4, mi irríti£e4nii >>." Af 
fé leif £éin, " Wrti fmiieÁM Ofm-f4, 1 nn\ to5pui« 
1 G»reA6, -oiúl r.- fl 

1 Cé If + 111 (') | T>€ 

• í «isure tiiue , lOnDAfÓ, ol the uiJci literature Mwnn pé imte-Aóc, ní mipe acA i n-Ann a consbAlV 
OubAif\c pé Annpn 6p ^jvo : 

' llf peApAc mé ()i^t')Ov\n s\\ bit a beit dnnj aca* pé 
t j;ceipc k° mbfcró pítie-beAn ó'n mb^uijin T)Á peiceÁil 
Le "oeifte-ánnAf ha hoiíxie Ann, a$ *oAoinib a v>ío"ó cuijv 
peAC, eoptA, *óe bÁpp Aifcip pada." 

' fAT) mo óoipe nf pAóAití mé lib níof puiT)e, 5c 

bpAjAu') nié AniAó 1 5ceA|\c cia tií. 1p ctmu tiom 

fí-óe beAn nó beAn pao§aIua, aóc CAttpit) iné í 
peiceÁil." 

"If mó|\ acA "oo óonjnAfíi A5 ceApDÁil uAtnn," A^p 
Ati peAp Saivoa, " A$tip ní't |AÍo$-5AJ] A 5i"óeAó 1 néinirm 
a -uuiltoCAi) a*óuI linn, A5 cpoit) aj\ pon a\\ nwmctpe 
péin. ttlÁ imtigéAtin cú a|\ 5c1.1l, |\aóai"ó pjéAlA Af 
put) An T)Á oiteÁn ^up ineAtCAóc a jLac cú ; AjupmÁ 
-\AtiAnn cupA \ ^comliiADAp bAn ApócÁiT) "oe'n cpAtiiAil 
peo, if |\ío$-beA5 Ati c-ómóp a fiésif a 5 aíi 05-irmAOi 

OfUT, IIUAIp A pACAp Clí AJ\ c'Aip ÓUlCI. Úu^ c'ACAIp 

péin Upéit-peAt\ opc, ~\ peo í au ócái-o a cptitóCAptnÁ 
tug pé Ap c'Aintn cú." 

'' tlí inA|A geAll aj\ meAtCACc nó aj\ -óonAp a £115 
m'AtAi|\ An c-Ainm pm opm-pA, acc niAp §eAll aja 
£eAnArhlACc -] Afi géAp-cneAfOACc. Ilí ^aió pé A|\iAtri 
Le pA't) 50 iroeACAit) mipe Ap 5CC1I 1 n-Aimpif\ CASAptA 
nÁ ceAn$fh^tA, nó ik\c pAib cpoit>e LeottiAin m mo 
cltAb 1 n-Aimpi(\ copgApCA tk\ potA— a' copAinc rrto 
mumcipe pein ; 1 fVACAi-ó m<* lib, ^it) ^up b'£ mo b-Ap 
-a tiucpA-ó Af." »3 

CAltDI'Oll II— AH C05A*Ó 1 n-AUM1tt. 

^11 n'iAiT)in óéADnA t)Áp cu^At) Af\ piubAl 6ocai"ó 
triAC fl 'néipmn, "o'éifiig An óí^oeAn, 7 tÁm\c tw 
mni coirh-oeACCA cutct. 'fíé An oAinm a bí uipfií 
6itne ÁLuinn ingeAii 1lí ComiACCA. 

"Cia lié An peA|\ út) a cajwó "óúinn cpAcnótiA inT)é? " 
Ap pipe. 

"tlí mAit acá a i? 1 o p pn ASAinn," aj\ piA-o-pAn, "aóc 
■00 péijA niAp C«5A!TiAp v A0 ' "OtiApA, ó'n Laoi a cum pé 
•óuic." 

" SeAt), 5«p Ap UeAn'iAtp a cáuuc fé ? " Ap pipe. 

" gocinnce/' Af\piAt>-fAn, " 1 b'pupAp-o' Aitne ó ii-a 
■ceitu "] •oéAtiAm, a rhéin -] a rhópiiAipLeACc, gup nu\c 
pí 1 Ápt)-ptAit a bí Ann." 

" CéAp"o a óAf An beAlAó po é ? " Ap pipe, " nó cia 
nt)eAÓAit) pé Apéip? " 

" Tlí't flop pin A^Ainn," a\\ puvo-pAn. 

"Raóai-6 mé 50 -ocí Ati Áic céAoriA iitoiu," a\\ pipe, 
"l b'péi"oip 50 6pui$inn p^éAlA paoi." 

ÓUADAp 50 'OCÍ Afl ÁIC. 11 í pAIU THlllie A|\ bit Aim 

pómpA, 1 n-AtiiApc nó 1 n-eipteACc, Aéc 6u5At)Af fAOi 

DeApA 50 pAlb *SU CAtAítl "] All péAf! bUA'Lce, "J lop.s 
• -pAll "I LOf5 CApbAT», 5ACA CAOC "óe'n ÁIC. 
" 1p co 'AifiAit, ' AppA Gicne, " 50 "ociinic a f*lUA$ 

1-A "ÚlvM'Ú, A pÁi CC If 50 ópUll All CAU.ril "I Ail JT^P 

m Alice niAp po." 
" Sm é rp cOfAttlAlt," ^\\ piAD-pAr-. 
1p geApp 50 ófACA'OAp ÓUCA 05IÁÍ T)Á muincin pém 

Ap A "OCUSAIDtf 5'°U ' S^P^^f Ari ^'t-O' 1 »4 

' SgéáUd i'H'nnti a (\sU\i£," <\\\ fife, "a bpuit f?iof 
&£4X) cia a óuavó Le solvit) ah beAlAó po ? " 

" C a," &p peifeAíi, " Cauaó CfógAnc-d ó áliAtt Luaójia, 
4 b' ug c|tuinmti$A'ó ha njyAif5i*óeAC le thU óun r|\ot)A 
leij :k\ ttÓrhánAÓAlu i nAlbAin. fuAlp pé po§- 
^Ai^vi^eAc -| bei|\c 05IÁÓ pnce 1 n-A scot)Ia*ó Annro, 
1 tn$ ré leip iat>." 

" CiAiié ah |\ío$-§Áif5i*óeA6 a j:tiAi|AeAT)An?" &p ftpe. 

"Jliop |?)\íceA"ó aiiiaó cia hé ; " a\\ peife-dn, " f)í Ati 
C|\iú^ aca 1 n-A T)coi|\óitn fU4in, -j ní tiocj-wó teobtA 
ceA« v CA|\ aca a "uiiipeAcc. t3'éi5in \)ót)tA ia*o a óu|\ 
ipce.50 1 5c e Ann *oe tu\ caj\uait), -j a *ocAbAif\t leobtA 
niAp ~«n." 

u A ttí *oá Dpó^nAim!" Afifife, "nAó mó|A An peAtt." 
tÁimc tu\ -oeópA 1 n-A ptíiLib ati npn, *] níojv féAT) p 
tAbAtpc ^o ceAnn caitiaiIL, te rnéra a ctitiu. 

" v\n jcltnn cúj a 05141$?" -Afv f! pAoi *óeipeA"ó. 

lí Oajat) pin, a fío^An ? " aj\ peipeAn. 

"reijiig," A|\ ppe, "i -pÁj ó^Iáó eile, -j cu^ató Ub 
An t>c» eAó if v e *MM v "dá bpuil A5 m'AtAin, "j bí^ró leobtA 
dnnro An a' bpoince." 

C.Víiic eADA|\ óuici, 1 aii t>á eAó aca. 

' *mói5i"ó Lib ?;o beó 1 ntHAi'ó An cptóig, A^np," a\\ 

p' l<> 5 !0, -La Supfi^F An cSLéibe, " uauaijv tu»\á An 

bp'M^pL^A-o f o -óo'n Ajvo-fLdit le f^éAlA tiAim-pe, *] 

jrétn 1 n-émfe&£z leip nó 50 mbii!) An cojatj 

; Ymt. I e r5<'Al A ÍAb-A1pC C UgAni -f A, 1TIÁ élp^CAnn CAT)AÍ 

XjO. Com Iua£ t CAp|M|t Lib é, cwn An c-ó,ct.Áó nite *5 

Aft Alf oil^Ani-fA te f^e-At; AÓC, Aft A t)f .\CA fit) AfUArh, 

n-á hmnfigi-o *oo Aonoume, cia a ótnfi 1 -oceAóCAifteAóc 
fib.'' 

t3 , imti£eAT)An Annrm. -j nion tAftftAinsPA'OAn ppi^r 
AjtiAtfi 50 T>cAmiceA*OAn fiu\p leir An fttfo§, A5 S|\u£ 
nA ÍTlAOile ttlAtpbe. 

t)í eoóATó tTl<Ac Ri 'néijtmn, *] Cacaó CftógAnCA aj: 
pubAl AfAon 1 A|\ An mbÁfi nómpA. T1tiAin a óoiwaic- 
eA"OAft An beinc rhAjtCAo "j culu\n L© béAt tiA n-eAó, 

" ClA A ÓlHft 1 *OCeAÓCA1^eAÓC fib? " AJtfA Cacao. 

" Híon óuijt *ouine ah bit," An riAT)-rAn. 

" Cia'íi ópuA-óóg fin opAib niAfv pn ? " AftfA QoCMt 

"llí't CAOAÍ/' Aft f1A"0-fAn, " AÓC bAX) tilAlt tltlíl 

pgé^lrA eo^Ait) a belt AjAinn *oAn tnuiticifi vein." 

T)'inici$eAT)Ap Annfin, 1 meAfg ma n-.o5t.ao eite, *] 
T S^PF 5° t)fUAi|\ ^kjIIa gup^F An cSléibe T>eip te 
xml óun CAince 50 cúlnÁiT)eAC le CoóAit), $un tntitf 
pé "óó 'ó mle nim "OÁp TuibpA"ó Leif, 1 gup £115 fé ah 
bpAigfileAT) *oó. t)í An-ÁtAf , "i UitgÁin An T)orhAin df 
GoóAit) Annfm, gxip óttifl fé fÁiL Óif le rgéAtd dfl Aif 
A5 Cicne, a' ftÁ"ó 5x1 1\ beAj ah tiioill a betfó aip pém, 
50 "oceA^At) fé Af <\ir cuici. 

Dí An CAblAó fAoi péif fA gcuAti, 1 n<\ tuinjif df 
rnAm. Cuató íia 5Aif5i*ói$ ifceAó lonncA, gtif 
£lxiAireA*OA|\ tó\\ ^idp-riunp, 50 mévófteAÓ mOft- 
rhumiJneAó, Anonn ^o tiAibAm. llí 'óeAjinA'OAp fCAXJ 
nó corhnufoe 50 n"oeAóAT>Afl óotfi pA"OA Le ctiiju R! 
Alb An. 

1 Pron. AiféAn. i6 
' óedti pillce cótp ÓApf Amidó," s\\\\\ llí iUbdn, "-j 

mfte páilxe d£dm púiiiAib, mupd t>ced5d"ó pib Arc Ap 
cuai|\c, doc ca \)á ui|\('Ai) eite piitxe dg duI T>doib, ó 
cáplA ?;up a' tróipi^m opm in mo ópudt)-ód"p a caiiiic 
Tib." 

Hi lu$d 11 Á pin An |?Áilce A be^p A^Aiiine ponii ha 
UómÁnACAib," dp pld'O-fdn, "dm dp bit ipmidn LeobcA 
a cedóc óu^Ainti." 

CAiceAT)A|\ An oii)óe pin 50 hdoibinn "j 50 pidmpdrhdit 
le óéile, 5up éijMg Go^Ait) pudp 1 n-d medpg, 1 sup 
LAbAip pe : 

"Cia liidT) po acá a' *oéAnAm doip-tnojbÁil "Oo'n 
'iLeÁn ppé óéile? UÁ pé 1 ^ceipc 50 bpuil cednndp 

ACA Ai'.Olp dp pÍ0§dÓCAlb All -OOlllAin — CGApAtm piA*D 

nAó bptnt T)|\eAm -odoine dp bit 1 n-dnn iat) a ceAtig- 
mÁiL — bA"ó óednc 50 mbedí) eóLAp nl b'peApp dCd Ap 
Úldnndlb 5de*óe'dl. 1p copdrildll 50 bpuil 5 eAl CA, 
dCdip móp m'dtd^-pd imci£ce dp a medbdin. tTlÁ'p 

iiia|\ ptn é, ip "00. 1A dtl Ólllllini 1 ACÁ ACA. Act belt) 

cuirhne 50 -oeó dp ^edlfd, 1 A fl nA píop-lAoópdit>e 
éipednndó d bí leip — béit) d gcttú *] d gcdil "Oi 
n-ditpip s° ^ Ludin dii óp-átdió — gup b'kvo AtiiAin a 
Bí 1 n-dnn pit "] pudig d cup optd po, nuAip a b'étgm 
1)0 'c uite p!o$dóc eiie 5éttled"ó tjóib." 

" 111o £pÁo cú, d riiic pí ; " Appd Uí ALbAti. 
" tl>\p cigit) ld5dp <>pc. Cd dá oipedu mipmj dsdinn 
5 cáinic cú óugdinn. OédftpAró mé tunc cednndp dp 
mo plóijtib péin." 

" ]]i éiteoódit) mé pin one," dppd Goódit). " íflunA *7 

bptnl píop-tAoópA Gipe-Ann 1 n-Ann psit CAbAipc *oo 
•do chid peAp, B^At) pé com raAit ac v \ pÁnACC fA 
mbAile. Cia tiiév\"o g&ipgró&Aó a cug cú leAC, a 
Cacaij?" 

" gAipgnjeAC "j cní picnV' AppA Cacao. " If peAji 
CQinlAinn cóad ^ac x)utne aca." 

"Uá 5Aif5i'úeAÓ le coif a^at)/' a|\|\\ 6oca1"Ó, " Aóc 
If piifA 50 mótt ti a UómÁiiAi£ a cnom, nÁ ÍAOC Af 
6ipmn pÁ^Ail, a ciuneAf fWAf T)o'n coiiipAc." 

" t1í b]\éA5 ! " Aj\ fiAT)-fAn, 

" CÁ pomnc eÓLAíp AgAin-fA," A|\fA Ooóai'ó, í( aj\ am 
tnbeAlAc if snÁCAó te plói$ce jia Róirhe Cfioi'D a 
"óéAnAfh. CAiteAnn piAT», 1 -orojwr, gAoice gAirhceACA, 
com T)lúit le cic fneACCA, le cup 1 ii-a feAfAifi 1 n-Ap 

P51ACA1I), CugAmUIT) flUAÚAfl pÚCA; "J ní'l fCflÓb Afl 

bit opAinn-ne, ^cá oilco 1 scleAfAibtútAnA njAetteAl, 
cponuvó 50 CAiAtrij *] nAgAOice gAirhteACA a fjAOiteAti 
CAttAiim." 

itlOtA'OAp Ap pAT) An ÓOttlAiple flfi, "] bfCOAf fAOl 

péip Le hAjgAi'o n a CficoA ia Aft n-A rhAifeAó. 

t)í fttJA$ mop mitlceAC A5 ma RórhAnAÓAlt) 1 n-A 
n-A$Afo, 1 IAD in a. peAfAtii 50 "Olúit DAingeAn 1 n-éAn 

line Atii Am. 

" )li'l put) ^\\\ bit If mo ip COfAftlAlt tCIf IAt) nA 
UlLlpéipc tilóp i-W'OsS, ] s \\m: e Afl An CAtAlfl/' AftfA Cacao. 

1 Uéi$eA*ó "Dinne AgAinne/ 1 ApfA 6oóai"ó, "leif ah 

gcPAnn a ttAitir "óo'n uiiipr*ipr pAt)A pin, "j bAineAt) An 
putne ette AgAinn an c-eAfbAtl "oj." i8 

" SeA"ó, M a|\ peife-Ati, " *j róisOA-o nAtAocpA ette a^á 
n-A Lap le ii-a p^oilceATJ ó céite." 

UinnCA*OAp ArhtAID, -j tu5AT)Ap pttAtAp ppppAtlAC 
pAn nCAC pAOJ ik\ Róm Art AC Alb, gup bpipeAT)Ap "1 "S L1 1 v 
peAOADAp An pltiAj móp ppé céile, i •oume Áp bit a 
íÁinic pómpA i ii -a nib 1111111") j ni pAib An DApA buille a' 
ceAp'OÁil UAfÓ. 

'Sé An ceAnn •óe'n cplóg a "o'ionnpuij 6o6ai"ó An 
céAT) ótiit) a toping a' ceiteArii, "] leAn pé iad 1 bpA*o, 
"ó'A "ocpeApgAipc, 50 n-oeACAii) pé Ap ArhApc 11 a mtnn- 
cipe eile. LeAn Cacao "] iia lAOópA eile An Chid eite 
•uo'n cplóg, nó gup fíleAT)Ap hag pAib *omne a\\ bit 
níop mó le leAiiAriiAinc. "O'plleA'OAp Ap Aip Aiinpir 
go lut^ÁipeAó as 13í AlbAll. 

ÚA|\Lapó 50 pAib cpí mile |:eAp do nA TlomÁnACAib / 
puiDeACÁn 1 Dtom coitte, *| nuAip hac bpACADAp Dinne 
Ap bit le Cocaid, aóc é péin, cptunnigeA'OAp tApc Aip. 

-An nunncip a bi Ap a aíjaid aiiiaó, bí yé dá leAgAn, 
1 ni pAib An rhomcifi CAob tiAp *óe 1 n-Ann a tijeACc 
puAf leip. *ÓéAnpA"ó yé a beAlAó aiiiac apca meipoAC 
Slip bpipeA"ó a ólAi*óeAm. tluAip a connAiceADAp pin 
"ópuit)eAT)Ap ipceAó Aip,te n-A riiApoAD Ap Áir ua mbonn. 

" t-Ynti, poiti ! " App An CAOipeAC a bi op a gcionn, 

" 5 ADA ID "OelAim é— nil 1 iiDÁn "OÓ pin bÁp pÁ^Ail, 50 
^clAomceAp é le beititng éi^céiLt' ha bpApAC. *\y 
iomt)A IÁ piAinpA A bAinpeAp pop Af 1 bppiom-CAtAip 
nA tlóime, -j beitiDi£ piADÁHA da pciAllA*0 " 

Jauadap Annpm Do lÁirii é, gvó gup b'iomDA Dtnna 
aca a v'f&S T& A P Wfl ^e 0un A elAiDnii 19 

CAitn"oa in.— Ati torn eó^At). 

\S geAff 5° *° cu 5 1UA tAOóju\me \\\o\ "oeAfiA 1 riAó 
fAi'ú GoóAit) t)U\c ílí 'nCijAitm i n-A meAfg. 

" CÁ tipuil HIac CAtAoif ?" Aff.A "OtJine ^\c\\. 

"If seAfn 50 ttpeicro fib (V' AffA Cacao, " t)A 
t)UAt" AitneAóA *óó fin a beic óun cof-Aij 8 a' fU-ASAÓ 
ru\ nAtiiAT), *] Af T)Ci|\eA'ó a' pi tie at!) Af Alf ; AÚC if 
geAfp 50 t'jpeicm fib Anoif ft." 

11ÍO}\ bf AT)A <^0 V>pACAT)A|\ CUCA 5 ,0l -t-A 5 l T nU M ; ^ n 

cSléitie, 1 é a' \\\t A|\ a "óíóeAtt. 

" Ó," a\\ petfeAn, " rÁ BoóAfó 1 lÁnii 4 Ag iia 
UómÁn ACAib. l)í fltiA$ móf aca 1 fWoeAOAn 8 -j 
ófUitnnigeA'OAf Ain, aóc bí fé v>á "ocneAfSAinc 1 *oi 
teAgAn nu\n fgACA éAtiAóA, nó 5U|\ bnipeATj a 
éUM'óeAiii. 'Útun'oeA'OAf ifceAÓ Ann pn hji, ^up 
gAbATDAf é -óe Láifh.* 1 

f)l1A1f A CUAIAIT") HA 5A1f5l"Ó1$ ATI fgéAt fir\ 

tei?;eAT)Af iiAOi n5Á|\tA cuitia -j 'o'fpeAgAlji tia 
cnuic "i tiA ^teAr.ncA Af Aif iat>. 

" llÁf céi£muro ptAn a bAile 50 !iéi|tinn., >J AffA 
Cacac, " nu\ pvjAnmiT) "ouine aca beo ta n-oite^n, mA 
£níonn fiA"0 "OOÓAf n<3 "OÍc "óó, Aór é A caV>ai|\c beo 
flÁn •ot'nnn, fiiL 'OÁ T)céi£e aii ${t1An pAOi aiiocc." 1 taIkmh pAoi ■oeA|tA = notic<-, observe. 

i X>vAl=hind, natural ; b.\ i>vk\1 aíaji -úó^it was kind (after the 
manner of his; father for him. 

•e-nn (sséuiTil c.'i'ii.v ' ocofAÍ «in the fi 'it (rank). 
4 1 tÁirh tak( !•., c iptured. 

•i fiinK' m'-. ; .m in ambush, in wait 
,- £)e tÁim = by laying hamls on him 20 
Ann pin a gltlAlf I1A lA0CnA1<>e leobtA 50 ItiAt CApA, 

" I) At) UAtUApAr. All C-ArilApC 1 le 7>( k Apc.A"0 A1|\, 11A 
pfOS-SAlf5lt>1§ fin, 1 n-A gCtlLCACAlb (\\f<\ ~\ CfUIA'O- 

óotfifiAic, *i a 5ctAit)iiite clAipleAtAtiA 3 cniiAt)-Ai§e, *j 
a ngAOite 5óa|\a ^Ain'ireAÓA, 3 £Apcui$te 4 5° cpiAit) 
rtwnn ACA ; "] ia'O A 1 pic 50 "OlAti -haiia "oeÁj-ÚApA, Ap 
lop5 tiA UoriuvnAC, 1 JioIIa guftfiAn ah cStéibe a' 

•or An Aiii eolAip An beAU\i£ t)óib. 

"OÁ mem -oeipp x>Á tToe-A|\nAt)Ap, bí tiA 1lomÁnAi$ 
ffCl$ 50 pLÁn pÁ'JÁilxe fA *otín pómpA. 

l)nAiLeAT)Ap a pgiAtA 50 cpuAit) ceAtin, Ajup 
D'fUA&Aifl piAT) cac *] cortipAC optA an Áic iiA mbonn. 

ÚÁmic AncAOireAó aitiac Ap óiiirhAip An "oúriAóucA. 

A ólAt)Aipí peAllCAÓA pop-5pÁn , OA, ,, Ap piAT>-pAn, 
Agup a ppniopÁin pu-ApAóA, ní frÁ^Ainum ceAnn 
Ap óotAinn, nó -oún gAn -oeAps-lApAt) opAib, 6 
triAp' 5cuipit) pib a\\ Aip óu^Ainn gAn rhoilt an Iaoó 
LÁn-óAttriA, Ap éipi§ Ub a tósbÁil te peiltbeApc." 

" Ci pé váiiaó 7 AgAib *oún "OAinseAn -oo'n tpAtiiAil peo 
a ionnpui$e," A\\y aii CAOipeAC, " "j tnÁ cÁ An oipeAT) p 111 
t>e geAlcAi^eAóc 8 opAib -] 50 bpéAópv\it) 9 f ib leij " 

1 An c-AiriApc = An peic = tke scene, sight. 

8 ClAipleAUAnA = hollow, broad-bladed. 

8 5AiiiiceACA = deadly, dangerous 

4 pApcuií;ce = tightly held. 

5 <\ic ik\ mbonn = on the spot, where they stood, immediately. 

c Ofu\ib = to your loss, detriment. "Oóij pé An ceAC itn' uiuLIac, 
op mo ciorn = he burned the house over my head (i.e., while I was 
within). t)ói5 pé An ceAC oftm^he burnt my house (leaving me 
without one). 

7 p.\i)AC = uiele;s, foolish, ignorant, going astray CÁ pé rÁnAC 
&5A1& — 'Tis an ignorant thing for you to . 

8 5;eAlr AiijCAcr = madness 
9 ureACAn'i will try, attempt u 21 

tl teí5 *óo "oo éuix) evince," Art p uvo-p Art, a aóc rs^oil 
AtiuC An peA|\ óugAinn, acc muftA tiDéAnAit) pb pm, 
£eobpAit) fib AtriAó gun beAg aii iíiaic TJAoib *oún nó 
úAinseAn." 

<( 1f peApp *óAOib-pe An cuippe a §Laca"ó 50 «.ténV' 
A^f Ati RóriiÁnAó, "Agur All p^eAl a lei^inc óugAib. 
1TIÁ buAileAnn *ouwe AgAib-pe binlle caoO 'muig aj\ aii 
*oún, buAilpeAU An "oa^a buille cAob 'fcij, leip 1 Art 
SceAnn a bAinc "óo'n peAj\ acá 1 lÁirii A^Aitm." 

t3í Rí AlbAti a' ceAóc óuca Art UAip pin, "j óUAlAit) 
pé Ati óuiT) "óei|n-ó *úo'n óAtnc 

CÁ piop AgAm-pA,*' A|\ peipeAii Lei^ Art caoitcaó, 

An fWD acá nAic, 1 béAppAiTJ mé me.á'óAóAn GoóAt? 
■óAoib -oo'n 6\\ btn-úe, nu\ tug-Ann fib a\\ Aip 6." 

(< Ca i\omnc pCAi"Oéif\ 9 AnnAD-pA," Ajtp Art CAOipeAó. 
" Aócpeo oblige iía ílóitfie : "ouiné a\\ bit a ctnfrceAfl 
1 pÁmn 3 nó 1 "oceAnncA a\\ pÁific Art btUMtxe, Agup 50 
ngAibco A|\' ó te neAjtc 1 le CAtmAóc mmncipe oa 
Rónfie, 1 fuocc ip 50 ^CAicpió pé SétlleAt) úóbtA, *] 
ca|\a if connive' pÁ^Ail uaca, ní't 1 rroÁn "oó pin 
pAOinpe pÁ^Ail 50 mbAini'ó pé AniAú í. 1 bpníom-óAtAip 
tu\ Róirfie, v\' Cf\01T) te beicmi.c; (Msck'-iLL" ik\ bpÁpAé, 

nó a' rpoiD leip An muincip eite acá AgAinn 1 

n^éibcAnn.'' a 1 leip -for, in order to. 

3 Sc^foei ft =s steadiness, sei >lness, calculation. 
s 1 |\Ámn " coi nere I, 

4 Proh. here 115011 eajt. 

5 ca|k\ 1 cotmiftc fri 
'beicróij; ri^cóiL 1 ' wild beasts, 22 

" IVAppAit") »YÍe Á líli •.voAÓAii pAol i'xV -ÓAOib Do'tl ófí 
6uit>e Af ucc é a te;v,''An aiiiac," A|\pA 1lí AlbAn. 
Oí CoCvM"ó .as éipceAúc leip a:i gcAinc ptn, *] U\bAir\ 

ré : — 

" tlí beit) pé te C|\Áóc 0|\m-f\á, 50 5ceAnnóc\vó ófi 
riA j\ío£aócai"úo mo OcAiin nÁ mo óoimóAD be&tA. 
51*6 gufi IA5 tlÁic acá tné *oe bÁpj\ mo ópéAÓCdi'óe a 
beic jriiAjuugce, bAinpró mé mo pAoippe aiviaó tc 
compAC éin-pip, tcMp An nsAip^meAc \y ?eA\\\\ x>' Á bpu it 
aca ; *] mAj\A 2 bptnl puvo pÁpcA ftn a úAbAi^c *ootn, 
cá mé coite<.\n'iAil óun mo bÁif, -j T)éAj\pAró mé Ub-pe, 
píop-lAocjuM'óe 11 a liéif\eAnn, tno b^p a "óíol 50 rruut 
aj\ 11A clA*óAif\íb peo." 

" xV bptnl fib pÁpcA coiiipAc ém-f?ifv a tAbAit\c *oó ?" 

&j\pA C.ACAÓ. 

" T)éAtip<\nuiiT) -aíi put) a béAp peiteAfhnxXc, J;8 ^p 
-am TCoriiÁiiAó, -\ LAbAip pé 50 jAeit) fOCAip, 1 iuocc ip 
maó gcloippexvó 6ocxM"ó é, mAj\ nÁfi ifu\it teip ,Ati c-ófi 
a óAitleAX). " Hí'l pé 1 n-AjAi^ *oLi£e n.\ Róirhe éipic 
a gtACA-ó a\\ fon -ouine axiá 1 ngéFibe^nn, -j ní't 
Airiipe<vp a\\ bic ^5 Am hac mbéi'ó mé 1 n-Aim pocfuij^vó 
A "óéAiiAiii le ftí AlbAii. 11í gn-dtAó Lmne corhpAC 1 
rroiAit) corhpAic a óttp a\\ éinneAó, nó *otunc acá 1 
nséibCAnn A^Ainn a tpom -At-tiAip, 4 51*0 50 bpuil 
fAoippe le j:á£a]L aj; UAOinib 1 mbpAi^-oeAtiAp, Ap uóc 
rpoT)A te óéile. CuipoAnn pmn beipc aca a' cpoit) 

1 p.\«>i -{><'> ■ iw ice. 

a tll.\|u% b — muiiA b. = nniiiA b. . 

* peile«Mhn.\r oi|teAmti4é, fit, right, suitable, proper. 
' Ac-uAtp^a 9econci time. n 

fA Róirh, -j 6X\ zd A rhjkf\0.ii5eAf A Céiie corhpAic, ca 
pAoippe te pÁgAil Ai5e. Aóc cá bAftAiiiAit a^a\y\ 50 
pocpóóAi"ó mé péin "] Uí ALbAti An cúppA te óéite, 1 
jaioóu if tiAú mbéit) cÁll Ain a "óul i)o'n ftóirfi. 

" ttÁ ]U\lb t)AlL OfAlb, A ÓtA"ÓAip1 CAtTlA," A\\\W 

Cacaó. "Sib-pe a beit AgiAppAró ceAntiAf An oorhAin 
a beit A5A1O ! Cm^eAtin pib ■OAOine acá i njétbeAnn 
a' compAC le cciLe, -j pAtcóéAp o|\aíó péin ■ouine aca 
a teAngrhÁil 1 le 5111011*1 gAipge. tlí pÁpAim pé pw 
pib 50 5Ctiipi"ó fib ipceAó 1AD 1 meAfs beitií>eAó 
éijcéiLl' íia bpÁpAó, "] 5AII Ainmi-óe Ap bit óon'i -ooíia 
lib pém — aóc ní'l aoii bAO$Al opAinn-ne 50 leigpeA- 

mutt) f)AOlb peAlt A ■ÓéAtlAlíl Aj\ píOp-lAOÓ élpCAtlllAÓ. 

ÍTIiijuv bftiil ptb p<5fCA coni|u\c étn-pi|\ a tAbAif\C "oó, 
ní pÁspAinum T>ume A^Attt beo ah 'ófuiim iia CAlmAtTA." 

U F ll, P'5 3 °l^ c mA P r ,n > ' A Pf An TAOipeAó, ' 50 
ngtACAit) mé corhAiple Le mo mtnncin. JTá bíoi) 
nnni"óe ojumO, haó rroéAnpAmufO-ne ,v\c ní-ó 50 
peitOAiiitiAÓ cneApt)A, niA|\ ip DUAL "OO muincip tia 
Uóuiio." 

TViuitij; pé Atmpn, 1 gtAoit) pé óuige peAn-t)juoi, 

\ tHO"Ó a' 'OAIIIC meAbpAÓ Ap éAtlAÓAlb. 

" CtíAJlT) ip peApp 'ÓÚmtl A ÚÓAflAIÍI pA 5CÚip peo ?" 
AfVf Atl CAOipeAÓ. 

" \V\o\\ móp "i'.uir," Ajip ah "opAoi, "ceAfin Aon §Aip- 
Slt)l§ AifliW 1 n-éljUC d 1 6 a tuic leip peAti -] 

le n-A oJifvoib, "| CAbAip coinjvAC étn-ft|i -úó -j b£it) a iteaiu^mAil = to face, meet, I *4 

de-Ann A5AT>. tlí gníorii SAip^e, nó cnuap 1 clAi-óirh A 
OlAoi'ópeAp é, acc cuinpe cnom -j poitpiujAt) poltup." 

" CiAlluit; pin "oom," A]\p ah CAOipeAó. 

" CiaIIóóat)/' AnpeipeAn. " Dí psaua óaiiaóa A5A111 

mx)ó, "| ótnn mé a' tpoiT) iad. X)'\ ceAnn aca — éAn 

món meA|\>;AtiCv\ Q — 1 50b géAfl Alfl, iiaó bpAjpAfj 

pui$eAtt buitle nó béime, do'ii óóat> iAnnAi"ó, Agup 

n'K\pbui£ pé puap le céA"o t>e tia tiéAiiAóAib eile. Ov 

nuMDiti int)iu L.\p mé potAf pó n-AóeAtin, nó ^onAib a 

pútle beAgnAó daLLca a^ahi. Cuin iné éAti móp 

eile Atmpm a' cnom leip, -j nuAin nAC nAib ttA*óAnc 

mAic Aigéj ní fiAib pé 1 n-Atin pÁt-A*ó An bit a cun 1 

5;cioti. s Di pé rmppeAó pApuijce *óe b-Ápn cnotM Aji 

pOAT') tja LA •] 'ó uile 50b a btiAiLpcAt) An c-éAii 1 n-A 

A^Ait), M pé "ó'á Cup 1 j:cion, 1 a' bpeit bUAit) Ain 1 

te<\bAiTj a c' éile, 4 gup n'iAftbuig pé pAOi "oeipeAt) é." 

C1AIL1115 bpíg An p£éil r ,n "oom," Afip Ati cAOipe^é. 

Ct&LlOóAT)," App An T)|\aoi. Úopuig An beipc aca 

a' co5A|\nui$il te óéile. Caj\ éip cAmAill, "o'imcis 

An CAOipeAó, 50 LAn-cpÁpcA 1 n-A Ai^neA^o, 50 *ocí iia 

lAOópAi-óe éipeAtinAéA, 1 uubAinc teobcA 50 bpÁ'spA'ó 

pé Gocai-ú tnAC 1lí 'néininn 1 bpuvónAipe An x)Á ftógi 

n-imteAóc 5 iia tioi"úóe, 1 50 nAib mnne pÁijce A\^e 

pénij le comnAC éin-f?ijv a tAbAipc *oó, IÁ a\\ íia 

n'iÁipeAó. 

1 Cfuu\p = \ alour, fighting. 

3 me^n5;,\ncA — spirited. 

8 ónp 1 5cion = '' to drive home," to cause to be felt, 

' 1 LeébAfó a céite-- gradually. 

• 1 ti-imÉe<vcc=> throughout, du: ing. 25 

CAitomit IV.— *vn cotliUAC ém-pti. 

Qt 50 mAit. thiAin a cÁinic An iiu\min, 1 ^un foill- 
r 1 5 An Spi-An AtriAC te poU\p An lAe jit bpe^g, 
■o'éinij; Atriáó 05LÁC "oe riunnncin iw\ Uóiriie, *j feAf re 
aa f Aitóe An punA. 

ÚÓ15 pé ah DeAnn-DUAuAilt, 1 feinn pé í óp ípeAl ") 
óf Á]vo, 1 GpiAtniAipe An "oá flog. 

TVétnig eoóAi"ó AmAó, -j fe&f pé An f?Aitóe ah thiiia, 
1 tMi) iiiAifeAó meAf\-UitrhAn a "óeAnc p<é 1 n-A ciiU\n!> 
caúa, A5 peiteArn le n-A céile coififidtc. 

T)'éij\i£ 5Aip5ii)eAó ik\ Róirhe aitiac, 7 é gtéAfCA 1 
UnneAó lÁn-fo»ttpeAó LoctAnnAC, 7 CAtOAjip lonnnAC 
tíorhtA An A éCAnn, 1 ní nAio oj\t)U\ó 'óá copp iu\c ftAtG 
ctúT)ui$ce te liéi"oeA"ó ptACA a bí aj ■oeAttjVA'ó pA 
ngpéiti. 

T)'ionnrui£ 1 nA ptp a ééile Annpm, 50 pfocrfMn 
peAttgAÓ, "j 50 ce ccAim ; 7 n1 fidtti aon iA^|\Ait> a "ó . 
T)cti5A"ó Gocai-ú pAOt'ti ílórhÁnAó nAó píleA"ó Laoc- 
nAi*óe nA héineAnn 50 ftpA5pA*ó pé pínce é. -Acc 
6ii5A*OAp pAoi "oeApA nAC jtAiO ik\ builti"óe A5 mil 1 
gcion 8 , 7 nmnc.\f).\|\ longAncAf móp t)e. 

if AtfltAfO a r 1 ;Ántui$, \'>\ polAf A5 'oeAttttA'O 1 11-A 
fúitib 5^(': uile rtióiméAX), -] óAittpeA'ó pé Ai+iAnc An An 
tlóm^nAc, 1 ni péA'opAti pé |\\c\vO nó buille Ap bit A 
cuj\ 1 scion. ^'O'lonnpuij = atl ' I. 
a K\H|u\n'> • attempt 

8A5 Tiit 1 gcton ■ be ng felt, 6ui|< pa 1 gcion é pétn, h ■ 
liimselí felt. 26 

O^An niA P T in 5° "° c * me»vOfln U\e. " ó," <s\\\*& \\\ 
AlbAti, " if copAivuul 50 bpinl cmppe -\ T>1t fUAin a$ 
SoilleATj ap riiAC Cacaoip, -j cÁ "0111 .as Ati UórhÁtiAó 
Aip. 1 " 

V)i 510II a gupjiáp An cSléibe A5 pAipe 50 spmn, 
1 'o'Airm pé aj\ AgAit) "j éATjAn iu\ 1\oriiÁiiAó 50 pAib 
y<\\ll T)'á imipc aca. I-'aoi -OeipeATj £115 pé pAOi "oeAjVA 
CéAfVO a l' i A|\ bun. 2 

Uir pé Anonn 45 Ati "ouine bA ^oipe "óó 'óe lAOópAió 

tlA lU" v 1]\<Wnn,pOAp AT)CU^Amíp LlAgÁn t.Áim-éAÓCAÓ Aip. 

" ó" a petji pé, u rÁ peAll tVá innpc aca — cá 

x^ÁpéA^ ac a 1 V>paLac, -j p^ÁcÁn a 5 5AC Duiiie aca, 
-3 iat) a' pceAlUvó 3 poUup nA spéine 1 púilib true <\n 
píog." 

"UAbAip cupA óti^Atn beApc 4 "oe §ACAnnAib ^éApA," 
AW& tiA^Áti, " -j ip ^eApp 50 múóAi-ó mipc ah polAp." 

C115 pé pm cuige, -j óaic tiA^Án iia SAÚAtmA 50 
píop-^tic "DeA^-tApA, 50 rmeApnA pé cuiiuAp 5 "oe iia 
P5ÁtÁiiAib 1 tÁtiiAib nA TlótfiÁnAó, "j gup óuip pé jac 
cpe-ApnA C|\1 5AC *oume aca, -j *o'f:Á5 pé 5peAtr»ui$Ce 

"DO'n CAlAtil 1AT). 

Ap An móiméA"o cé\<vond, £115 eoóAró Unite pe^gAC 
cobAnn 1 ^corriAip 6 Ati Ixoiii^tuMj "j p^iob pé An coAtm 
■oe. 1 CÁ "out aj An TCótiiÁnAC aiji = the Roman is overcoming him, 
cuait) ajat opm *\n uaiji pin «s you overcame me that time 
3 Aji bun = A|i riubAl s= being done, going on. 
8 SccaIIatj = pouring, spilling forcefully, 
* bcMjic --- a bundle, parcel. 
8 CunuAp = cuniip = refuse, waste. 
•l gcoihAifi ■■ pÁ óoriiAifi am for, aimed at, at. si 

tluAifi a óontu\ic tiA néi|ieAniiAig pn, cuif\eA^Aii piiar 
gÁin rftAOi'&ce, 1 i féi"ce^x).Ap a n/ooip. a 

*0'éipi$ Iia^áh De ofidnnAit) a cuAOip§e,50 m &a6xMTj 
pé ipceAC "óe lénn t<\\\ pontiAó Ati "oiin^, "| fu:^ yé Af 
LÁirh 50 CforóeAtfiAit cAjvcAiinAó Af\ Cocai-ó. 

"A tAoqvAi'úe ha liOi|\eAnn," a\\ peipe-Ati *nnpin, 
"mÁ'f niKMi lib pAfAt) peitte a oaiiic AtnAC> leAtiAi"ó 
mipe, 7 ni págpAtmii'o "ouine aca beó Atv *ojvuim ru\ 
CALriiAnA." 3 

'O'ionnpuij; L1A5Á11 "| Oocai-ó n*\ ttomAtiAK Atinpn, 
"] if ?;e<\|\u 50 \\<\\Y) ik\ 5Aif5i*ói§ ciLo irceAó Cvica CAp 
fontiAó An T>tinA, "j copuij; iia UorhÁtiAi£ A5 t^c aiviac 
ah uaoV) eile "oo'n thiii. Icaii ha liCijvoAntnv^ ia-o, -j 
5í eocAiTj leóbtA Com itiaic te Tjtiine, 50 fui$ Lia^am 
á\\ guAtAitm Ain/ 

'Mlí freileAnn 5 pé reo -ouic-re," <\\\ peip^A/i, " c4 

CÚ A' CADAIfC ]?OlA G Af "oo óneA*ó ACAll)." 

tkvó triAit le eocAi*ó "oul <\\\ a£ai-ó, acc n1 t;iAcpAi» 
tiA$Án pin ua4"ó, aóc Oui|\ pé iaIaó 7 Alft piJ»Oe plOf, 
511 j\ óeAngAlt pé A cjíóacc A1*Óe. D'jLwn pi<vo 'rtAp pn, 
50 T)UÁinic riA 5Aif5i*óiS cite puAp cuca. 

PiILca-6 'óóilj' $0 cúijvc \\\ Alb.ui, ip t>*45 mac 
iroeACAlT'.) eoÓAlt) Ó flllOAl, le a ]W\lb -o'puil OAlLlCC 

ai$e . 

1 5ájji múofóce — a .-bout oí i ulation. 

7 d mjotp — tii ir w ; -borUS. 

B 11 a CAliiiAtiA -- tiA CAlrilAfl • ATI C\U\)!Í1. 

* IÍ115 L. aji 5. Aijt - L. caught Lim by the shoulder. 
B tlí feiteanfl » til ottieAm does not suit, fit 

8 A5 CADAiJtr pot a x. bleeding. 

1 IaLac — -o'piAOAib — lie compelled him. 

' pilled -bJib ■ as pillcA\> óóí r > m 0*1 their return 28 

Cuip\ Uí AtbAti copóm |\ío$'óa *\]\ a óeAiitl <\p \\ct 
biiAi-ó fag-áil i 5Coni|\^c din-fip, m*\|\ Ua jnÁtAC 'f An 
Aitnpn pn. 

t)í pAt) a|\ p.vo te-óuL a bcMle 50 héipinn 5An n'ioilL, 
aCc óun\ev\T)v\i\ con'K\i|\Lo a\\ Boo-dit) p^n-AÓc bfn.nl* 
fii AlbAn 50 mbé,\Tj a ó^éAóc^Tóe cneApuigte.' 2 

niK\i|\ a óuaUmtj 5 ,0Í - lA b l, r nK M^ ^ n cSlétbe ptn, 
t)ut 1 )Ai|\c pé teif pém : "Haoavo tnipe a b^ite cun 
cofjii$ a opp.A, a\\ pAiztes^ 50 gdtoippe^'ó Bitne 
Áluinn pgéAtd 50 pAitt fé loicte, -j 50 ngtAC^A'ó fí 
cun'iA 1 imnfoc." 

T)"imti£ fé Leif Annpm, -j ní t*edf\n«i pé peat) nó 
cofhnume 50 itocaoaii*) pé ^o cúipc 1lí Conrv\óc\\.' 4 

tUiAijv a óoniiAic Gictie a' ci^eAóc é, psAnnrung p 
11 A bpuil eoóAit) a' ce<\ct a b*Mle beó plÁn? " aj\ ppé, 

"Uá," Ap feife^n, u aóc 50 mbéi'ó beA^Án be^g 8 
moilte -Air\." "O'-Aitjup fé lomtán ^n rséit tji Atinpn. 

t)í eitne 50 bpótiAó *oóLÁp.Aó ntiAifv a (HuaU\1"ó pí ah 

JUOCc ItU |\<Alb fé, "] "00 ÓA01 fi 11A |T|\AfA "01.411«* *oeój\ 

anuAp te meit) a curhA. 

"tlí'l Át>X)A\\ imni-óe nó cutiu a^ac," -c\]\p An giottA, 
" -acc ujtxaji luc£Áifie *] pméiT) p\oi 50 *ocÁinic p é ptán 
ó'n n^uAip 6 iru\ juio pe." 

1 bpuil = 1 bpml = in company with, 1 bjhnL yé = in company 
v'th him; 1 bjHnt or 1 butt = m&\\ a bpuil = in the place, in 
W :h place, 1 binL or 1 bpuil ? 

1 cneAfiii^ce = healed, cured. 

8 Óun ( = cum) co]Mi5 = 1 ocopAC — before, in front of, "first 
of." 

• The common gen. form in Connacht. 

• be.A^Án be^5 = just a little, a very little, 

• danger. 29 

"6 éifc tiom," a\\ pipe, "imtig uAim 50 póiti 50 
pApuigfo mé nio ó|\oif>e, -j 50 gcáoim/ó mé mo }\\\t. }} 
p^5A*ó í 1 n-A tiAoiK\j\ Anhp-ti, *j TWbAijic pí a»i l^ot : 

tlí liAoibinn m<\foin híop nió, 

te ceót ip te ceúeAbAp iia n-éAti, 
Agup béix) mé pAOi bjióti 

A 5 neóm 'p A5 -oeipeA-u aii lAe, 
6 lumpit;eAT) A)t mo pcóji 

te póipneApc 'p le pAtpAct Ito-^éAji, 
Afl ré A bí caLiiiac |v\ ngteó, 

50 cóip tp 50 roAi'-niiAn tiom péin.* 

CÁ An paojjaI ah {."a-u uAijneAC 

HuAip A jjlliAipCAp All potAf 5A6 LÁ; 

tluAi-ji a péiDeAf ^aoc 'dcuaiV) 

gO CHUAfÓ niA|t CA5ATITI pí cpóc, 
te neA|iru tA-ú &n puAióc 

bíonn "OutiACATi ip tneATAV) .' p An mblÁc- 
1p béix> neApcnJAtJ ha cuiíia 

"Óo 1110 V)iiAi-úpeAT> peApcA ro bpÁcAO. 

D1Á rÁ bpíi; ip An n^péui 

le CéAccA A'p le pÁpAib aii ÓolL, 
focpLÁince pA pao^aI, 

nó éipeAct 1 LeÁ5Aitt na bptonn, 
Ka6ai"6 mé péin, 

50 ili)éAtiAi), JJAH áimc.M' TAin Liom, 
A íiiinrtit-Ap 51- a l cpétm 

sLÁn ú óitéAócAit), gAn i'olm "óÁ 5< ionn. 
T^aji éip pÁfóce ik\ Laoi pm "Oij (':ui|\ pi pop aj* at> 

nJlOtLA SUftÍlAp, 50 bpÁgA'Ó pj ruiLLeA-ó CUA1|MpS e 
UA1"Ó. 

Ú115; peipeAti pin t>i, sad eApna'ó* §An áfóbéit. 
1 péin, pron, péin. 

a Sa rprAti -vMinpip bÍ0"Ó pé •- 6 buAiú :.:|::cc .■ ^ 

ColLj C6a6ca - .spjin Cott, "». indeci ). 

*(±A]M1AX> -- "Ckwi rjwniAil 1 T>e •óAomift acA 1 'DceAglAÓ til 
AlbAti • ' a\\ fife. 
" \?u .Mse<\nt\\-] nniÁ mAnlA,"Af\ reife^n, "i in&e-An 

a juic; ív\pj\ Állne a A|\ mnÁil) iia |\ÍO§AÓCA,"] 'fé At! C-AintYl 

acá uir^i tTlAi£ne iu\ miii-gile, AoiteAtin ha luMbAn." 

" Si An ah fgéAl," 8 a\\ fife, "acc ciA'n cfAtfiAil T>e 

CjMlt - -oOAIIAm acá lltflfl ?" caUvoiI v.— ueaCc A-t><\He 50 néminn. 

" Oé»M\}-\M1in T)t11C, A fÍ0$A111," Aff All 5lOltA gtlf 

rf^Afj "ctn\i]\if5 loníLán a\\ 6\\ut *] "oé-AtiArh ttlAigne 
riA nií'\sile, tjá mbATO toil leAC é a eloifceÁil." 

u Cuoifvifg lomlÁn auá mé lAppAnV' AtniUAifc fife, 
" 1 Ai£*:f "oom é." 

" A'ípeópAT) fin •otnu, a f\io§An," Aff An JioILa. 
' 11i j„wi fÁt a OAifoeAt) tflin-jite ui|\|\i, mAf if gileA 
cneAf nÁ Ati eAlA Af An gcu An, cá a leACAi'óe mAf An 
Lile, a $fi«Ait) níop "oeif^e nÁ An fóp, fOfg a f úl com 
50pm ! elf tia fpéAptAib IÁ foJtfiAif, -j 60m lonnfAC 
leif nA y\éAlcAiD oróce glAii geirftjii'ó, *j óorh niACÁncA 
te mA'Tjin ciúm ceómAip fA fAmr\A"ó, i cÁ gfuiAg 
ombp^ ojvóa a cinn inA •ouaIaid 50 féAn téite -j nío-f 
motAi' óigbeAn ApiAtii 1 nTjÁncAib nA ngAetieAt a 
mt>'fe<&jíp ah a^ai^o uintí molAt) a fAjÁit nÁ í, ■) 
óuaIa*1) mé tia tAOcfAróe "óÁ molA'ó 50 món." 

1 Cia'í : = cia An) c|v\niAil = what sort of, " what like." 

a ttuj ^Ájip Ái In e -surpassed in beauty, J1115 fí bAfiji («.£., buAt")J) 

Áilne. 

s SlÁ» An f^éAt, also rtÁn a<i r^ÓAlAi-óe, for ^o mbA ftÁn An 

fcéAÍA '\'t, said to a person who brings good pjvvs 31 

" Ma lAoóflAi-óe ?" Ap pipe-, " CIA HACA ?" 
" ÓuaIap," Ap peipeAii, <l -] <,o bÁipite Cacac 
CpójAncA, niAp ;<Iac pé péin -] í péiti ppéip ^* 10 !* "o'Á 
céile ; bí peipeAn a' cup a ■oGtjVAOCA 1 n-un'iAl Di -j ipe 
a' CAbAipc a 511A01 t>ó mAp An ^cóadiia." 

" Ua mé t>ui*óeAó "óíoc; !p itiaic a junne cú "oo 
teACCAipeAóc, i ní "óéAtipAiú mé "oeAjtmAT) Uiac- 

fAOCAIp lÍIAlt A tAbA IpC TUIIC." 

HuAip a *o'imci5 aíi 5 10 LLa 5 l, r nvv !S " ^V 5> ftA IMV' ^p 
pipe, í( ó bí Cacaó a' cup A "óúcpAccA 1 n-urhAl "OAtfi- 
f^; ní'l fiop AgAm a' gciiAtAfó pé catk\ a *o' aú|\óóa"ó 
é. t>AÍ) n'iAic lem' acaiu cleAriinAp a pocfUi§A"ó 
eADjvAinn ppeipin, acc ní pcAp.p Uom Atioip beoklAC t>Á 
nibéAt) ah pgéat nÁ cá t'fi^r ctoifce a^ahi." 

T)'pAn ríA lAOCpAi'óe éipcAnnAC nhj b'pume nÁ bf 

LeAgtA AtllAÓ ACA 1 "OCOpAC XyfAnAT)Af\ 1 bpUll 1l'l 

AlbAn, óin t)ubAipc peipeAn ieóbCA : 

" If CUAipc $eApp AnpóiceAó 5 An Cf-áfAtfl ací 
•oéAtiuA A5Aib 50 -ocí peo, *] ip p dipping plAiteÁriiAit 
An pÁitxe acá AgAm-fA norhAit) Le pwnACc tioni 50 
ceAtin Iao 1 btiA'ónA, 1 n\Á téi£eAnn pitt A-v>Aile com 

lUAC peO, "OcÍAppAn') pt'ApA f-Ált CJUp *OOriA Aíl AOít!)eAÓC 

a Cu.s mé 'óAoib, t'p'-T A nDCApiiA pit) 'óom.'' 

" |.\\npAnuim," .\p pu\D-pAn, " go mbí-ómuiT) ..»' *out 
A-bAiLe 1 5cui"oeACC, 1 50 mbit) 6oóai"ó itiac Caúaoiji 
1 n-Afin a f)ui inin. ^ró gup cinn cne^inneAí a Dl pé 

AptMp ip mop A tAimc pé Cui.v' péin Ú p«»in." 

'' llí't Min,'' A\\yá LiAgan, ' 1 mbérópé 1 n-Ann 

a t'hii A-bA'L(" 1 gcorh^ip péipe ma CeAitipAó caoi 32 

lii£tu\|\ *] ca" pflil AgAWn ^o "DCioepAVO cú pom *\ "oo 

cotiUuATKvp Linn 5^0 nriptnn a\\ ah ócÁm pn." 

(\\ircAi)v\|\ Ail Aimpi]\ Aiinpm j;o liAotbtnn lo vO\ic 
a' peitg lmeAfj; choc*] gteAnncA ha hAlbAii. toioDAp 
tÁ a' ceACc A-bAtle ó'n cpeitj; -j ó-AfAt) Cacaó Agup 
ItA^Án A£up turnip eite *óe 11 a tAocpAib Ap a céile. 

Ip Aoibmn Álumn An cíntpep," ApptiA^Án, "leip 
An 1 01 tin ip .\r.\ a\\ cnoc 1 Ap glean n, *j bAi) mop An 
"oíccéitle "oiiinn jjaii caiiiaII a CAiceAtii Ann." 

' Ip Áltlinn An cíp í 50 cmnce,'' AnpA Cacaó," (< aóc 
ip pA*OA liotn-pA 50 •océfói'o mé A-bAile." 

" lp |.\\t)a iiiAp •óól$-•c•e ) ' , A|\fA tiA^Án : " t)A cópCA 
^o mój\ "OArii-pA TMNpp a bete opm A-bAiLe, ótp a "o'fÁs 
mé be An 1 cU\nn i 1110 -óiAfó, peAó'p cupA acá Atinpeo 
1 bfuil do óéile -j *oo ctiArtiAin." 

" 1 bpuil mo cetle -] mo ótiAttiAin V AjipA Cacao, 
1 ciA biA*o mo cetle *] mo cIiaiíiahi ?" 

"Anoip, a Cacai$," a^a tiA^An, " ip T>oriA a 
tAgAnn pé *óutc-pe a bete a' leijeAti ope péin hac 
•ocuigeAnn cú mé, *] pop mAic AgAm-pA "j a$ 'aó Aon 
•otnne Atinpeo com móp -] cá cú péin •] mjeAti Hi 
AlbAti le ceile.'' 

" 1p móp acá ptb a' *out AmwóA, "D'oile," a^a 
Cacao, " cÁmufo CApcAtinAc te céile "oeApbcA, aóc 
ní'l Aon *oúil AjAiii An bfiAC pópcA a cup utpci — ní *ÓÁ 
toócu^A'ó acá mé, ótp tp "OeACAip a pA*nAil a pAjÁtl — 
aóc b'peApn tiom m£eAn -acá ^5 **í ContiACCA ; 
CApAt) tiom í ntiAtp Abi me ciAp Ann 45 cpuinmu&A'ó 
ha n5Atp5fóeAC vul -oá DCÁiniceAmAp 1 t-eic Atinpeo. 33 

tluAip acá beAn in mo tip péiná fcAitni$eAf liotn. a 
LiA^Am, ní 50 bAlbAin t)»vo cóip -oom a ceACc a 
tópAit;eAóc mnÁ 

" Hi T)éAnpAinn T)eAUi§A'ó a\\ bit iT>ip éipmn Agup 
AlbAin," ApfA Liasáíi, " man haó bpuilmuiT)-ne Agup 
iad-paii beAstiAC a\\ aoh c\ne&t> le óéile, peAóAp 
"OAome eile tiAó bptnl 5A0I ni oAirh A^Ainn ieobt.\, - 
t>á tnbé^"ó Dúil A^Am-fA DeAlusAt) a t>éAnArii imp An 
*oá tip, ni triAppin a *oéAnpAinn é. aCc b^AppAinn tu 
rrmÁ if Áilne uaca Anorm 50 ti-6ipinn, 1 piocc Ap 50 
mbéAt) psoit riA njAeiJeAt 1 n-Ap -ocíp péin,-j a Cacai£ 
ó tAplA a' CAlteArh ad oipeAt) pm mitpAócA téite 
tú, ní móiDe gup peApp a -óéAnpÁ t>o leAf nA cleAm- 
HAf a óeAtigAl léite." 

*"OAp mo t>piAtAip," a LiAgáin, " m sAt> df c'Ainm 
tú nuAip a b.MfoeAt) ' Láiíi-óaCcaó ' opc, ó:p peicteAf 1 
-óotn péin, t>á mbéA-ó pop 50 p,\ib ceAti^A óom pleA- 
rtiAin fgApÁncA pn ajac, tiAt Af gnforii -oo lÁirhe a 
beiteÁ 4inmm§t 

w tlÁp tét.sii") me ptAn A-bAile 50 tiéipmn." a\\t;a 
LlA^Arij " niAp' T>cu>.\n') mé péiti cuipeAt) 'un péipe 114 
C.eArhpAó -oo in$eati dti Rí, m*f nt)éAfiAró cupA é, -] 
cá mé a' mil Anui-óA 50 móp nó if beA£ a £oillpeAp 
eApbAit) x)o óoimince uipti imeAf5 lAOóftAróe ru\ 
béipeAnn." 

"Ui^icac cuipeAt) *] pióe a tv\t>Aip c, má ip mAit 
leAu &, aóc nf 1 c4U AgAC Leif á pé ^eAtlCA . 

6eATlA "ÓAltl-fA 6 tl$eaÓl 'un tia ^eipe." 34 

If ^OAnn 50 f Ait) Gocaitj íTIac lit 'néijunn 1 n-Ann 
A t'tit Aiii,\c ]\\ rreil^ "| nio|\ c^atoa 50 nAib fé com 
iiu'ir' if Vm pé piAfh. 

t).\ rhófi Leif j-whacc 1 gcóHiAip péire nA UeAriinAó 
iltdp t)A tii Ait teif "óul -a t)Aile 50 lidnmn An fAicceAr 
hac -ociocpAt) eitne 50 "ocí An "péir. ThibAinc ré le 
Ki AlbAti so nAib cnuA"óó5 rhón Ain Le "out 50 tiGininn 
1 tu\c bpéA-^pAt) fé pAtiAÓC tií*0 b'ftn'oe. 

: ' Cá mAite *] món-tiAtfle mo f\ío$AÓC-fd A5 x>ut 
A5 Ati ópéif," Ann -An ftíj " 1 ní'L nít) An bit if mó a 
óuineAf ronn onm a "Oul Ann nÁ mAc t'AtAn-fA beit 
Imn, *] ir món onm nAC brAnrÁ teir nA lAOcnAi"óe ette 
50 rnbeAtmiuirc An rA*o 1 scunDeACc." 

u T)Á t>péAT)Ainn rm a *oéAnAiti, n AnrA 6ocai*ó, "oa*) 
riiAit tiom é. Acc ní C15 Uom ; ní móiDe 50 bpéAt)- 
Ainn-re rAiiAóc Ag An bféir, mAn locéijit) tné A-bAile 
Anoir." 

" 1f món é mo btn*óeACAr *ouic-re," A|\f An ní, " -j 
nut) An bit a iAn|\Af cú onrn béAn£Ai"ó mé *ótnc é." 

"tlí éileóóAi*ó tné ca"oa one," AfirA eoÓAi"ó, "acu 
tú réin "| *oo ótAnn feiceÁil A5 An tVféir, 1 nAC 
n-oéAnpAi"ó rib -pAilLi^e a "out Ann." 

TVío'óIaic An ní *] tnón-UAirte a cúince -| rié 
lAOónAi"óe éineAnnAó 50 *ocí An cuAn é, "j bí tlí AlbAn 
A5 CAbAinc bponncAnAif óin *j Ain^m *oó. 

'tlí gtACpAi-ó mé ón nÁ ÁifSeAt) uaic, a nf," a\\ 
reireAii, ,( ní mAOin tiÁ rAi*óbneAr a f Anncuit; mire 
Af jAiii, aóc a' rogUnm gniotriAncA gAirge 1 "°° ™'° 11 - 
eAmAinc péin 1 gcteArAib lútA An ngAe'oeAl. t)í 35 

rriAOin i t>úcai$ a^aiti ó iti'acaif, aóz x>'tÁ$ mé aj\ 
coniiéxvo t)tjine eite iat>, -j ní't mé iita itoiait) aija, 
cíbé buncAifce ipe-A'cpaf fé a £>Ainc AfCA, 50 tnbí-ó 
mé pém pAOi péip le Aijie a tAOAifu; "Oóib." 

T)ut>Aif\c LiASÁn LÁrh-éACCAC 50 p-acaT) pé péin -óe 
óorhtu-AT)A|\ teif, " óip if móp liom," ,Af\ peipeAn, '/ cú 
a belt a^ imteAúc leAC pém j;An "oume t\Á "oeópATóe 
in -oo Cui-oe.ACc.ain, acc t>o beif\c 05IÁC, -] ó cájvIa 
cptiAt)ó5 ope le himceAóu, ni -ooCAp -óuic mif e a óeic 
tear, -j DéAt) cutíiA opm uaij\ a' ÓU115 a CAiceAiii Atinpo 
roo -oiató." 

"tlÁ fiAib an oipeAT) pn -óe cinne-dp btiA"óriA opt," 
am; eocAit) " bA"ó ítiaic é T)o comLuAT)Ap níoppui-oe ó 
bAite." 

X)'vÁ5 Ati *oíp T)eÁ£-lAoc fm céAT> plÁn -j beAnriACc 
&S pí 1 tnóp-uAiple AlbAti 1 a^á n-A nunnncip pém, 1 
ní T)eÁpnA*OAp pcAT> nÁ móp-corhntn-oe 50 •ocÁinic- 
eA*OAp 50 cúi|\c Txí ÓoniiACCA. 

t)í peApAT) iu\ píop-j\\ilce fompA dntifttl "j mÁ'p 
cuippeAC cpAOCCA a£>Íot)ap, if mei-ópeAC meAp lúcriiAp 
a ^itineA'ó nvo. 

Le ntwó jja6 buvó, te peAti 54Ó óit 
1 mu\p mV) CftlOftAlt, 1 gCttAÓAlt) óifi # 

le CAotneAf coriijiÁi-ó, jv\i^ne..\p pÁtihj 

SuAininc.\p co-oIaca 50 IÁ. 

A^up ní Iú&a An lúc£Áip -j ull.sÁp-OAp á bí a|\ eicne 
poirh tihu- Ki 'netjiinn n<\ b1 Aifi-f*eAfi í a peiceÁii 
Apípc, gtlfi ÓAltfe&'OAf a^ con^DÁil corhfuÁit) Le óélte 
Atl 01*ÓÓe pin Afl f A*o ip W 1 m.s.ui &£ .\1cp1p T)o'n |%1 

imCOAÓCA 11A lAn^pAlY 1 »* I »1 V \U».MT1. 3* 

CAibit)it IV. — cónmgeACc Cm nA 

5CÚ15 tfOAC. 

C A1ÍTe<V0AH peAóc n-oit>óe A^up peAóc IÁ a$ plei-ó 
Aguf péApCA 1 5cúipc ítí ÓonnAóCA ; A$up tuis 
jaú mle •óume fA gcúipc ciA'n u-Á"ót)Ap a t>í A5 
6oóAi*ó ÍTIac tlí 'néipmn a$ ceAóc 50 noci iat) ; Agup 
t)í bApAriiAil A5 An pí 5«|\ A5 lAppAit) a m$ine mAp 
ifinAOi jbópcA a tÁmic pé, aóc níop ótnp pé ótnge nó 
uai*0, aóc fAnAóc 50 LAbf\ui$e.A*ó pé pém. 

£Á *óeipeA-ó, nuAip a óe^p BoóAit) 50 pAi£> 'ó uite 
nró cópAó peileAtrmAó, Cuai*) pé óun CAinnce leip An 
pí, A^up *ou£>Aipc pé: — 

" T11 cAt>Aip *óom fAnAóc níop punse gAn wnpeAóc 
•OU1C, a pi," -Af p eipeAn, " piop Át)£)Ap ino tupAif ; Aguf 
gupb-éAtvo -a tug Annfeo mé, 50 t>pÁ5Ainn c'ingeAn 
niAp rhnAoi, óip ní'l fA píogAóc t>eAn if AnnfA Uom 
nÁ V' 

" "Oá £>pAnuÁ níof puroe A5 mo óúipc," -A^f An pí, 
"ni óuippmn péw ceifc opc, A^uf ní piAppóóAinn *oíoc 
céAfo a t«5 An t>eAtAó tú. tlí í?éA*opAinn Aon loóc 
a t>eit AgAm An tfiAc c'AtAn mAn óliAtfiAin, aóc ní C15 
liom, 'nA -oiAit) fin, Aon óteArhnAf a focpujAt) teAC 
pÁ l^tAip, A5Uf mnreóóA mé "óuic ciA'n c-Á-óDAf : 

An 01-óúe a pusA'ú Gitne, tÁinic ÁpT)-ollArh Af 
cuAifC óu^Am. "Dí fé 1 n-A fe^npeAp ópíon tMt — 
a^up cÁmic fé óu^^m An oi"óóe f in ; A^Lip ntiAip a 
ninnpigeAt) "oó gup ingeAn a tií Ann, óuip pé geApA 
opm, tjá mAipeAt) pí 50 tiAOip a pópCA^ ^An í a tAttAipc 37 

te pórAf) "óo "óuine An bit aóc *óo'n cé a bEMnpAf) 
ÓU1C1 &An nA 5CÚ15 n'OAt. 1T1Á cá cupA 1 n-,\nn pin a 
■óéAnArii geobpA cú í, aóc muju bpuil, ní ci^ liom-fA 
f5-A|\A*ó téite." 

"tlí'l Aon ntro f<á "OOriu\n n^ó bféAÓpAintl te n-A 
"óé-AtiArh -ófi a pon," AnrA Goóai"ó, " aóc An bjruil 
etiAinips nó cunncAf ^5^*0 cu\ 5coriit*k\it>eAnn Ati 
C éAn pn, nó ca ttjrtnL f é te pag-átt ? " 

" tlí'l cúnntAp nó ctiAinip5 AgAm a6c Ati méit) a 

-oubAinc mé teAU," <\|\p An ní. " CtlAit) mAC R1 
lílAnAnn a^ tóin Ati éin íá -] bLuvoAin ó poin, Aóc níoji 
pníteA"ó f^éAt nó r5ju.Ati t)eó nó nriAnb ó poin Aip. l')i 
Cacaó CnógAncA -Af StiAb Luacaa Annpeo poriiAC- 
f a ; Ajuf nuAin a *o'mnir mé "óó iia geAf-A a W Ann, 
■oubAinc fé gun b'é a bAfVAtíiAil nAó |\Aib mp 50 leoji 
*oe tiA geAfAit) pn A ^ ' r e< *F 01 *° peAn-nófA, 1 Agup 
haóa|a óóin Aoti Cfuim a óuin lonncA. tlíop óuifi mé 
Véin teAó-fuitn 1 "oco|\\c inf nA geAfAib, mAf óeAp 
tné 50 mbei"óinn Uu\c 50 Leof Ag niimnmt\'' 
Atc 5AÓ uile btiA*óAin mitigeAp tApm zá mé mop 
cmnce gun t.e hu$"OAn nriAit á t i\r\M An c 
óu^Atn, iriAn bA s e «*Ft v 'tiA 'óiAi'ó pin guf 1 Aill 
•Agur cÁ ré Ag soitleA-ó <>|\m 50 móf ilAp iA|tf 
COtfiAtttAi'óeACC ní-u b'feAnp pÁ &aii nA 5CÚ15 nt) 

AÓC tuíg ITlé L1A1TÓ nAÓ pAlb pé 1 n-A ÓUiriAp am ru.\i]- 

nn a tAbAinc "pom." 

r ' goApA a^ bu' a cuij\0Ati in do óionn 1 n$eól\ 
Oitne," At\pA eocAi-ó, " ip geip i)o peAp & p< Ú a 3» 

fUAr^Aitc uaCa ; A^up jréAó^A mipe te £ah nA SCÚ15 
nT>At a éun An £a£áiI nó cmnp-ó ré Ojrni." 

Uaj\ éip ptAn i beAnnAóc FÁ5Á1I a$ An ní, T)'imí;i$ 
fé 50 "ocí dtne, t "o'innir ré *ói An fneAjnA'ó a puAin 
fé. tlíon CuaIa fí cat)aÍ noirhe pm jtá tiA ^eApAib, -| 
&Iac bnón A^ur curiiA rhó^ í, nuAin a bí £ior aici 50 
nA£>AT)An as p^AnA-ó le óéite. 

M 114 bíot> bnón nó curhA one, a nío§An," ^f 
feipeAn. " ílí't a$ An cé ir peAnn V A V&o£aI V° A ^ 
nownc x>'Á f-áf Afh ; aóc c4 rúil AjAm 50 ttjreicp'ó mé 
tú a$ OineAóCAp r\A CeAriinAó, A^ur bei*ó mé Ann An 
nVAip, mil féAtíAim é." 

"tin Af fo 50 tu£nAf» aóc mí, "^n pf e ; "^sur 
n1 moroe 50 mbeiteA-p a An c'Air." 

" JTéAópA mé le beit A5 An OineAócAp, niA'r beó nó 
ttiAnb a béAp mé," An reipeAn. 

"O'f 45 pé flAn 1 beAtmAóc aici Annrin, -j £lUAir ré 
jréin -J tiA^An LÁirh-éAóCAó leóbtA, "], nuAin a bí míte 
beAtAis -oéAncA aca, ptn-óeA-OAn píor An ÁnT)Án, A5 
^Iaca-ó cottiAinte le óéite, cia n5AbpAiT)iY a$ cóning- 
eAóc An éin. 

11 "Oaa mo ofiAtAin, a Coóai'ó," AnpA tiA^An, 
" b'ptipA "óuic An bAinníoíjAti 05 a tAbAinc An éAtó"ó 
teAC 'nA An c-£An éA^fAttiAit rin í?a£áiI ^An fiop 
^?;at) ci a'ii áic th> 11 a peAóc nío$AóCA a sctunpfo cú 
jrAinnéip cá bpiil pé." 

" ÍIaó peAnp T'jtiinn," AnfA Coóai-ó, " étne a ctiAnc- 
u£a"ó ^o mAit 1 -ocofAó put T)Á scuineAtnui'o rAinnéip 
Ain 1 nío$Aóc a\\ bit eile?" 39 

"Sin é An nut) if peAnn -ófnnn a •óéAnArii $o 
•oeAnbtA," &wa t^A^An; " A^ur rriÁ fÁ£Aim-re AtnAnc 
Ain, bí cinnce nAC n-miteóCA ré UAinn 50 ]\éit>." 

Leir An ^cAinnc rin óonnAiceA'OArv rsAot éAiiACA 
45 miteAóc mr An rpéin or a ^cionn. 

" An bpeiceAnn cú An c-óati pn acá of cionn ha 
cot>ac eite ? " AnrA tiAsÁn. 

" peicim," AnrA Coóai-ó. 

" "OA moAti é rm ' éAn nA 5CÚ15 n'OAt/ bA-o 5t'A|\n 
é c'AifceAn "OÁ conuiSeACc," AnfA tiA^Án. 

teir fin fSAoit ré rAigoAt) ruAr 'fAn Aen, 1 DuAit 
ré An r-é^n A^tif tÁmic An rAi£eAT> 1 Atic é,\n <\nuAr 
óuca 1 ^cui-oeAóc. 

" T)An mo btMAtAin," Anr-A Go'ai-q, " nAC é ^m'orh 
t>o tÁirhe a clirpeAr onAinn." 

JttiAireADAn teóbtA Annrin, A^ur ní't éAn-Aic mójt- 
timceAlt nA néineAnn a nAib cr-Áóc nó cuAinifS ;so 
mbío-ó éAnAóA a$ cotui£e Ann n4f óUAnctii$eAT)Ap -j 
nAn tópui$eA*OAn, acc cinn ontA An c-éAti pA$Ail 1 
n-Áic An bit. 

" SéArv*o ca AgAinn le ■oéAnArfi," a$y& tiAg^n, " áf 
n-A$Ai"ó a CAbAinc glAn t>íneAó ó GeAf <Jf r° 
■océi£eAmtiiT) corn £a-oa te SeAnAÓAi"óe Sléibe 
blAf)mA; AgUf , tn^ c4 éAn cuAintfS {(i PA$4it df All 
^An, cmppcd reiréAn Y An eótAf r ,nt1 

írd5AT)Af a n-A$Al* vvnnpn df $tlAtt btAi 
TóeAnnA-o^n pcAt) no corhnAi'óe 50 OAf 50 

5AbAii éADAin ci£e ah creAnACAitie, 40 

t)í *\n fe^tiA^Afóe i n-A feApArh 'p^' *oonAp, Aguf 
o'pÁilcig fé j\ómpA 50 CAntAtinAó, -j *oubAinc pé : 

" TTlÁ b'píon "óo n^ fgéAlXAib a óuAlAtriAn — mÁ 
b'píop fin — ní beiteA-fA 50 póitt A-bAiLe ó'n 5005^*0, 
a 6oóAit>, mAn óuAlAmAn 50 nAib tú cinn tneÁinneAC 
-^óuaIa pin ; aóc peicteAn -óom nAó bpACA mé AniArh 
cú a$ •oeA^CAí) óotíi triAit *] cá uú.'i 

"Wl Át)bAn CApAoit)e An bit AgAm, 50 •oeirhm," 
AnpA eoó-Ait). " CiA'n óaoi a bpuil An pAojAl A5 
eip$e te-AC péin, man ip pa*oa nAó bpACAniAn beó nó 
mAnb ca?" 

"flf't Aon óAbAin a beit A5 cAf-Aoix) — ní't pm," A\vf 
Ati peAnAÓAitie. " 'An iit)ói§, ip beAg aíi rhAit péA*opAp 
mo leicénoe a -óéAnAiri pe^fc-A — if beAg pm — aóc a$ 
■oeAncA'ó An *óAomib eite 50 uiaic, A5 péAóAinc aa An 
PaojaL, A^up *oá teigeAti tAntn. ÓuAtAtriAfi ^un 
éipeAóCAó pAOgAit nA gníorhAncA a nmne pib AttAOn 
1 n-AlbAin — óuaía fin — Agtip 50 tnbxvó be^s Lib 5AÓ a 
n-oeÁnnAbAn "oe fléAóc Agup "oe rhAnbti$A-ó Ann, A^up 
50 fiAib pib 1 néininn te tní, a$ £AiceAtl An put) n^ 
cine A$up as CAiteArh te éAnAóAib." 

TVmnp i$eAT)An "óó ^un A5 cónuigeAóc éin nA 5CÚ15 

n"OAt A biOUAfl, Agup £0 jAAlb fé CltltlCe OftCA é f?A§Áll, 

A 5 U T 5 l,n A 5 r 011 ' te ctiAi|\if5 UAi*ó-f An a CAiniceA-OAn 
tui^e. 

11 CÁ a leicéi'oe *oe éAn Ann/' Ap peipeAn, " aóc ní 
bpui$e pib-pe é, inu|\A bpágA rib a tUAinipg. Wl mipe 
1 n-Ann An cu-ainips a CAbAinc "OAOib — ní'lpin — aóc uá 
£iop ASAtn 50 scomnmgeAnn An c-éAn 1 n-Áic eicín 4i 

■oe éifunn ; -Agtif cá UAfiAiíiAit a^ayy) cá bftn§e fib ah 
qAeofujAt). T)Á -ouéigteÁ-fA, a tiAgAiri, A-bAile 50 
too gC-Afun-Ain, coi"ócíf ó foin, geobf <\ in *oo ceáó péiti 
An cé .A'bé^f-pA'D dn CMAif\if5 "ouic — 'fé fin Ajvo-ottArii 
íia UeAtfifAC, AtAin *oo tfmÁ. t)éAffAi"ó fitt j;o fóill 
Ain fA rnbAite; Aguf ní't Aon cuAinifg le pAg-áil AgAiti 
tnunA "ocugAit) f eifeAti T>Aoib í." 

Ú115 aii feAnACAiT)e Aoi*óeAóc iíumc "oóio ah oi*óóe 

I " i beoifi if bAinne, 

t>Ai|\íní ^eAlA, 
OlAf tia 'meAl-A Afi 3AC éAn jjieim. 

A^uf •o'éinigeA'OAn' 50 nr.oc a\\ niAi-om IÁ Afi na 
rhÁineAó, gun fAgA-OAf ftÁn Aguf be-AtinAóc 45 An 
reAnAóAi-óe, A^iif cusATOAf a h-ajaix) foip ■oípeAój 50 
•ocÁn5A*OAn com f ada te ÁicneAb liA£Ain. 

HiiAin a bíot)An Ag CAtttvAinsc cuti An cije, ''tli'l- 
nnii*o 1 bfA-o Af LÁtAÍtt Anoif," AffA tiAgÁn, "acc 
CAitpi-ó cnfA mo LeitfSéAl a íjAbÁil te ino rttfiAOi pi 
nAó *ouÁimc tné a bAile noirhe feo." 

"tlÁbío^ imni-óe one," AttfA Ooóai-o, " ní béAffAró 
rmre Aon -onoc-cÁil one, A^uf tií beií) p 'na "óiAfó one 
An c-AóAn a cAit cú tiom-fA ; mAf b1 a hACAin, 
c-Án-o-oUxMti 50 hAn-6eAnArfiAil onm ntiAin a tM mé i 

•oUeAiiiAin." 

teif fin óuA-oAn ifceAó cun An 050, A^uf r» peápA'ó 
iu\ píofv-pAilce nómpA, Agttf mA'f CUipr*A£ C|\AOCC<J 
a óío-OAn, if méit>t*eAc meAf-t«ttfiAf a finno.vó iat) ;• 

Le thi-m') gAé bí-o, te fean 5AC ói1 . 

Aft ITllAfAltt C|t10frAli, i > UAÓAlfc 6lf, 

te CAOineAf cOHiftÁi'ó, paiJfieAf pAii 
|r jniAiriine^p cot>L\c<\ 50 La. A* 

li Afi n-A rr\Á\\\e.\<>. bí GoCai'ó A^ur An c-ÁnT)-ollAtn 
*\5 pubAl Afu\on A|\ An inbÁn or corhAin An 
ci£e, A5,ur A5 cun rniAóAin An óújT^ 1 ^ ^ n crAo£Ait te 
Céile, niuun a *oubAinc An c-Áp"o-olU\rh : — 

" t)í cú pé.tn *] tiA^Án a$ cAinnc Anéin 50 nAitt pt> 
A5 cónui£eAÓc ' éin nA 5CO15 nt)At ' An ruT» nA 
ctne." 

" £)íomAn," AnfA eo6Ai*ó, " A^ur fin é An méro a bí 
■ÓÁ bAnn AjAinn ; acc cá mé cinnce, mÁ zá Aon 

fA^Áll Ain, 5Un A^ATí-fA ací A CUAlnlf5." 

" tlí't a ttiAinirj; A5 éAnmnne eile ah -onuim na 
CAlrfiAnA aóc A^Atn-fA, 6 cinneAi!) c'AtAin rAoi'n 
5cnéAfói5 ; A^uf ir ArhtAi'ó a rtiAin mire An ctiAinirs 
rspiootA 1 n-oj.Atn óflAott An clÁn beite, a ruAin mé ó 
c'AtAin te cuittoao. 1p mAit tiom 50 oruit lonba 
a^aiti Anoif te reAnAÓAf 'éin n<i SCÚ15 nT>At ' a 
innreAóc rAoi nún "ouic, mAfl if •ouic-| > e acá 1 n*oÁn 
An c-éAn a óun An rA^-ail : 

" An c-Am 1 n-oeÁnnA 5 eA ^ CA > AtAin-rhóin c'AtAn, 
An c-rtéACC bA rhó 1 n-AJAi'ó nA TtórhÁnAC, oi c'aúaih 
1 n-émf eAóc teif mf ^aó 5Á0' *óÁn $Ab ré tpí-o. tlf 
nAib c'AtAin acc "04 t)tiA"ÓAin T)éA5 -o'AOif An c-Am f in, «j 
óuin tiA sníorhAntA S A1 f5 e A r irme fé níméAT? An nA 
^AetJit. tluAin a ftór fé CAmAtt mAit 'nA -óiai-ó p«, 
tÁinic pi^ce nA 5CÚ151 le bnonncAnaip cui?;e. 1r 
é m'A^Ain a bí inA ottArh Ai^e An UAin rin. Cu^a^o 
óutge bfonncAHAf -oe'n rtn rA f.ní Af Cúi^e tThirhAn ; 
bnonncAnAf T>e'n 6n $j\eAnncA Af Cúi^e ConnAóc ; 
bnonncAnAp -o'ón A$ur D'AinseAt) Af Cúi^e UIa"ó ; 43 

bponncAnAf -oe ctocAib cpiorCAil "j CAppmosAil Ap 
LAi£nib ; i copn 6\\\ tÁn -oe néAtíinAÓAib *\ x>e ótoc- 
Aib lOtbtiA-ÓAÓA Af Cpoimlmn iia Sóat). 

" t>A rhón An lúcsÁip a cuif\ pé a\\ c'AtAip nA 
bnonnuAtiAip fin fA^Ail í 1 f mbAit ré pém ■] m'^t^jp 
AmAó An Ati tnb^n aa a$ai"ó a CAipleAin le céile, a 5 
51aca-ó corhAipte céAp"o Ab' feÁpn a -óéAtiAt) leóbtA. 

" " O oineAT) fAi-ó* nif A^Am ócaha -j nAC gCAitpiti 
mé a teAt óoi'óóe/ AfifA CAtAoin, ' Agtif meAf cú 
ciA'n úrAi*o Ab' f e«\pf\ "óom a úéAnAtfi tdíoó po, Ó tÁpLa 
nAó *oceArx)tH5eAnn riAT> «Aim ? ■ 

" T)ubAipc rn'AtAip nAC fu>ib AirhneAr Ai^e haó bpo£- 
nóCAiioír "oó 1 n-Am eicín ; -j 50 mb'peApp "óó iat) a 
curíTOAó 50 mAit nó 50 'OceAr'Ouij; , oír tiAit), ' tru\p/ 
An feipe^n, ' ní't fiop a^at) céApt) a tiucpAp cflApnA 
one péin nó Ap "oo ótAinn 50 póitl.' 

" "OtibAinc CAtAOip 50 mb'£1op pin, -| 50 mbA rriAit 
An corhAiple iat> a tup 1 t)CAi|^e. 

" ' Sm é acA A5^T) Le •oéAnAiíi,' Appa m'AtAip; 'aóc 
n! feiteAtin pé "Guic-re nó "o'émne eiLe a Cum pai-ó- 
bpir Ap pAT) a beit Ai^e 1 n-Áic AiiiÁin, -j cmp iat> po 
t)o teitpi"ó 1 n-Aic tiAÓ mbéi-ó f iop 45 uume Ap bit 
ciA mbéi'ó pAT)/ 

" ' tlí péA"opAit> mé a £cup 1 n-áic Ap bit,' ApfA 
CAtAoip, ' tiAC t>cpav"o<Vai-ó sÁp-oA le n d ^curirOAÓJ 

" ' tlA bíof) éin-imni'óe one f<u>i pn,' App.v m'AtAtp 

— Ajup 50 "oípeAÓ nu.Mp A l>\ Aii pOCAl Af A IAaI 

rs inr > "opertitUn AtnAó Ca|\ca. 'An bpeiceAnn cú ah 
•oneóítUn pn? J AppA m'AtAJp ' 1p beAg é a neApc, 44 

Aór r^ pé i n-Ann a bpuil Ai$e f^ ■ooriiAti a curiTOAC 
5Ati 5.\jvo^. Cuip tupA 11A bponncAnAip 1 n-UAirh 
tAlArhtiA 1 n-Áic lApscúil, -j ní bAogAt *óóib.' 

" 'tDícó An -opeóillín péin mAp corhApcA asat)-pa te 
PSpíotV P°r 1 n-ogAm cpAoo ciiAipip^e tiA nÁice a 
mbéi'ó puvo le pAgAit/ ^pp^ CAtAOip, ' Agup bío-ó -án 
pAifiAlcÁn céA"onA a|\ eoóAip n-A scorhpAn 1 n-^ sctnp- 
peAp iat> — 'pé pin *oex\tD at\ "opeóitlín — A^tip bícó An 
corn apt a Agup An pArhAlcÁn a^at) pspiobtA 1 n-o^m 
ópAOb te TtiiAtAt) TnArhAip "oo-pmAOince Ap ctAp 
beite ; -7, niÁ pÁgAirn-pe bÁp £An mAtpAiX) corhAiple, 
bío-ó Ati eoóAip te pÁ§<Ml A5 An cé a mbéAppAit) mipe 
mo beAnnAóc *oóV 

11 Sspíob m'AtAip píop An c-op"ou$A*ó pin Ap clÁp 
beite, A^tip puAip pé CÚ15 compA urhA, *oéAnuA ó 
tÁrhAib ptiAt) A^up pAop-ceÁp'OA, leip nA bponncAiiAip 
a cup AnnuA,A5tipeoóAip Aip5it> te n-A n-AgAi'ó a pAib 
*oeAlb ati -opAoi-ém a\^ a coip ; A^up ip í An eoóAip pin 
aca" cupA a tópuijeAóc. Cibé cé geobpAp An eocAip, 
ip "oó-pAn acá nA bponncAnAip tuAórhApA pin *otij;ce, 
A5«p tp -otíic-pe ip "OuaI í, map ipA^At) A-o'pÁs c'aCaip 
a beAnnAóc." 

"A^up cA bptiilAti eoóAiple pA^Ail?" AppAeocAi'ó. 

"U pi A5AIT1-PA Annpo te CAbAipc *omc — peo *ouic 
1y ^5 u r mo beAnnACc péin léite." 

"tDuAt) A^up be.AnnAóc a\^ t>o tAirh a\^ peAt> "oo 
f»AO$Ail/' a\\]"a Gocai-o, " aóc ní peiam tnpci peo aóc 
Aon -OAt ArhÁin, 'pé f ,n "O^t ^ n AIP51T)." 45 

" FofSlóÓAi-ó fí r m 5^6 éAn-óorhnA -oeriA cfiig cimi 
— - A^uf béit) tiA CÚ15 *OAt te ftAgÁU AgAc ijxig anncA, 
'féfin tiA CÚ15 bnonncAtiAif ; niAn if lonAnn '-OAt' A5Uf 
'bnonncAnAf ' fA cfeAn-^Aetnls." 

"An lá An óuiji cú cortiAiple oi\m imteaóc Af 
CeAriiAin, if copArhdil tiúó f\Ait> An c-eóU\f rin A£AT>, 
nó •o'innfeoóÁ "óom é." 

"t)í fÁt AgAIH teif," Aflf Atl C-OllAíTl. " ÍM All Cíp 

Cfí n-A óéile fAn Am fin; A^tif b'feAnn An óorhAinle 
pAnAóc 50 f UAirhntj;e<vo fí ; Aguf bl fiof AgAm >up 
b'é An cneonujAt) ceAnc a bí trie a Cadaiju ouic, 

AgUf tÚ A ÓUf 50 C0nt1AÓCAlb fAtt Á1C Af\ CAfAÍ) -óuic 

ingeAn An ní ; Agur if é m'AtAin a cuin nA geAfA Af 
ítí ContiAócA, man bA rhAic leif cÁijvoeAf Aj;uf cleAtfi- 

nAf A ÓeAngAt 1t)1|\ C'ACAIf AgUf 1lí CoiinACCA.'' 

"5° ^bA bu^n ^ beAf cú beó — bA rhAit í t>o úorfi- 
Ainte 1 5CotfmAii)e. t)éró tlí ÚonnAócA Aguf a mgeAti 
as An OineAócAf, Ajiif níofi bpulÁin 'oom ha geAfA a 
óoriiUonAt) fiil dá •océigi'úméféin 50*01:1 aii cOineAC- 
CAf ; Aguf bA"ó rhAic Uom t>á n-innfi£te4 -óom cÁ 
bfuil av\ uaiiíi tAlrhAtiA a bftnl iia coriij\.\í urfiA 1 
•ocAifge mnce." 

"O'innif An c-Áiro-ollArh fin -oó, " AÓC, 1 ' A*oei|i pé, 
" beit) cú f5AtA*6 mAit *oA T)c6fun£eACC J Aint>eóin 

bfinl An cttAififS AgA-o, niAn cá one -out Cjt1 coillcib 
7 beAlAijib AifTDneÁtiAóA, Aguf cA cuAflcu$At> mój 
DéAnArh AgA-o, fut X)Á bf4$4 cti <\m<5c Afl UAlftl 
CAlrhAnA." 4 6 

t)ío"o*\|\ (H'115 oi'óée A A suf CÚ15 IS 1 t>ci$ tiA^Am, aj; 
CAiúeAtfi j?leit)e A^up jréApCA ; A$up annpn T)'imti£ 
&oóAit) Aguf LiA^An ajs có|\tngeACc ha hiuxirhe 
í .\iniAnA "Do jxéip triAf\ puAipeA'OAp &r\ cuAijupj;. Cu^a- 
x)*i|\ ofvougAt) *oá nsiotiAít) ia*o a teAnAtfiAinc, A5up 
CApAill ^5«f caudai-d a t>eit aca te 50 T>ciut>An|?Ai'o1p 
leótitA -An c-ón Agup nA p eoi*oe. CAit)i*oit VII.— péis riA ce^tíiHAó. 

CAR éip imteAóCA "o'Bocai-o <\5up*oot,iA5Án, tri mOp- 
uAiple Af 5AÓ ceÁjro -o'éipmn Ag cfunnmugA'ó 
A5 Oi|\eAócAf ha UeArhpAC. ÚÁmic Ann clAnnA ní$ce 
^5 u r Átvo-ftAite Ap tiA ÓÚ15 cuigitt, Ajup mAite Agup 
móp-u-Aipte riA cíjie ; Ajup t)í -Ann, mApAon teótitA, ílí 
Conn^ccA A^up a óorhtuóc, A^up ©itne Atumn -Agup 
mnÁ UAiple nA cúige, Agup iat> gtéApcA 1 pío-OA Agup 
mAoc-p^ól *oo péifi nA hAimpipe a t>í Ann. CÁinic -Ann, 
A-E>AiLe Af AU>Ain, jtí-Áfi'o-SAipsi'óig nA héipeAnn ; 
Agup E>í teóbtA ítí AtbAn Agup -a mjeAn, tTlAijne n^ 
mín-$ile. 

t)í bunÁite n-A n"DAome c|\uinn, -Agup iat) fcpí n-A 
óéile, '-out Anonn Agtif AnAtl aji ^Aitóe nA TeAríipAó. 
t)í corhpÁ'ó Agup ciúin-Ai§neAf Ap p iu£>aí a$ 5AÓ Aicme 
•óíobtA, Aguf ia*o A5 pAitciiigAt) poirh a scÁifvoíb, nó 
gup éi]Ai$ te Cacaó *oul Anonn pAn Áic a £>j?aca pé 
Gitne A^uf cunoeACCAin léite Ap LeAt-CAOb An AonAi£. 
" tTlo peACc gcéAT) mile pÁitce porhAc, a nío$An 
ó 5>" ^P peipeAn, " ip pa*oa pAn AipeACAp mé, Ag 47 

péAÓAinc An tipeicpnn «Aim tú j n-Aic a\\ bit. T)o 
néin úopAmUvctA, nion £uin an c-AirTDeAn cadaí at 
•otnc, niAn ir T)eAp psiAtíiAC fO-tiie.AnmnAó a bneAÉ- 
nui£eAr có ; Aguf ir món An cltú t>o'n Au; peo 50 
"DCÁ1T11C cú Ann. tlí'l Aon'ouine eile a mb'feAnn liom 
feiceÁit Annro nA tO, A^ur b'pvoA liom 50 DCAgAinn 
Aj\Aif 50 bpeicmn Anírc tú, niAn ní'L -oo pAinAil imtAps 
DAn 05 tiA néineAnn." 

"if niAit a "OubAinc cú fin, a Cacai£," AffA Citne, 
" 50 -oeAnbtA, cA éine leAtAn 50 niAit, aóc ip teitne 
éine Agup ALbAin ; Agup ó tÁnlA 50 bpuil eolAp AgA-o 
An An *oá tin, ip niAit a ninne cú £An lAbAinc aóc Afl 
6inwn ; A^up itiá D'p^voA leAC 50 T>ceA5CÁ aj\ c'Aip, 
b'pvoA 50 "OcÁmic cú. ttí tóijim pin opr, Agttf ní 
óóin 50 *ocói5i?inn, Agup tp ní-riiAit Uom tú peiceáil aj\ 
Atf ó'n 5005^*0 m -00 fSéirh A^up m t>o cput p^m 
A^up peicteAn "oom nAó opACA mé AniArh tú com 
cnoi-óeAiriAil Ai^eAncA A^ur zá cú." 

" UA mé mAit 50 teón An An mbeAtAC pin," A f 
peipeAn, M Agup níop peAnn Anípc Af ucc tupA a cloip- 
ceÁit t>-a fwvó. Tlíon iriifoe *OAm 50 "oeirfnn éijte A^up 
AtbAin a cun 1 ^cuiDeAóc A^up An cnAob a tA&Ainc 
T)tnc-r e j acc ní'l Aon óeó A5 -ouli-oin mé Agtlf ftiAtff)- 
neAp tiA horóce acc éAn-nut) AmÁin, A^up o'innpeo- 
ÓAinn -ouic é, *oA mbAó Áit teAC é a cloipteÁii." 

" íli't mónÁn cOfAtíilAÓC "Olt-fUAIti nÁ eAfDAnO 
couLaca one 50 -oeirhm," ,\\\\\\ &itne, " ntof CeAp mé 
AniAiii gup Dtime imni"úeA6 a 01 annAC; A^tlf ní'L fiof 
A5Am céAnt) a CuippeAt) Atfu^At) opc, nó a CnuOAp] 4 8 

Á-ótV\f\ buA"óA|\tA "ouic, mufiAb é 50 *ocáinic eA]\\on- 
CAf a\\ bit roip tú pém Agup tTlAi£ne iia tTHn-§ile — 
óuaIa nié 50 jtdit5 cú 50 n-an-rhóp léite." 

" CIA'íI ÓAOI A bpiAlfl CÚ CUA1t\l]\S tíipCl, t1Ó C1A -Atl 

nóf aj\ éi|\i5 leAC a ótoipceÁil 50 |\Aib CAt\tAniiAp Af 
bit e^'onAinn?" 

<( Cia'ti óaoi a 5ctoifpinn é, aóc mAfi óltnnmi 'ó tnte 
f\uT) a bíof as "out c^fim ? " a\\ ripe, " ní £,aca mé 50 
póill í, aóc CuaLa mé 50 nAit> fí Annpeo. An pon 50 
bpuil rí óorh rriAit Ajup cá a cáií? " 

ií> Oá peAbAp if cá ^ ctiú, ní'l fé blAf níop FeAjAft n4 
í pém," Af\|M Cacaó, " Agtíf *óeAriiAn tnónÁn be^n, cé 
if mtnce *ótnc péin, -oá bpACA mé 50 £óilt, Ab' feApp 
tnxMfe a^V mém n-ÁÍ." 

" StÁn -An rgé-At !■" <A|Af a 6itne, "a*óc nÁ CÓ15 opm é, 
a Óacai$, itiá óuifiim ceirc eite o|\c. An bptnl meAn- 
ArriAin -A^ur inncmn aici *oo féifi a ti-ÁitteAóCA? t)A*ó 
rhAit Liom Aitne Agtif eoUvp a óun uif\ti, A^ur ó tÁ\\lA 
5U|\ óuaLa mé -An oij\eA"o rm *oá cÁit, bxvó rhAic tiom 
jriop a CfiéA^tAí a belt -AgAm p|\ei pn." 

" Afv ca|m*ó *óuic 6oóai*ó mAC Cacaoij\ ttlóin ó 
tÁmic fé -Af AlbAin ? *0'f éAT)|M*ó f eireAn pop a 
cpéAfitAí a tAb^inc "ouic óorh rriAit liom-j\A ; triAn, 
nuAip a bí fé cmn cf\eÁmne,Aó *oe b-Áf\n a n*oeAóA pé 
tfít) fA scogA-ó, ní fAib Liai$ 1 ^cuinc a n-AtA^ bA 
•oútfXAóCAige A5 cun íocpLÁince te n-A óneA*óAóAib n-á 
ife." 

"t)i?" -A^f-A Bitne. " CéAnAm opc 50 bpeiceA- 
muiT) í. 1 ' 49 

"O'imtige^T)^ -Ationn Armpin 50 tjcí an áic 4 juuti 
mnÁ UAipte AtbAn ; -Agup ip seA^i 5° PAitt Gitne 
ÁUnnn Agup THdi^ne tiA TTIín-jile óom CApcAtmAC te 
óéile Agup *oá mbeA-ó Aitne aca a\\ a céile AfiiArh. 

HíOjA b'fA'o.A *oóib A5 CAinnc, nuAip a tÁmic tiAon- 
bAf\ *oe oglAigib An f\í attiac 1 tÁn An AOtiAij, Agtif a 
beAnn-buAbAilt inA lÁirh -A5 jac "oume aca. ÓémeA- 
•OAfi 1A"0 50 rrípeAt, A^up 50 nAp-D 1 bpAtniAipe An 
cpuinmgte, Agup *o'fuA5Aif\ piAT) 50 fiAib pteAt» Agup 
pé-dfCA uLlAtfi, -Aguf 50 pAib cuifve.Au p^inpng poip- 
teAt-Ati ó'n p a *óut *o'Á 5CAiteAm. 

ÚÁimc 'c uite *óume aca Atinpin, 1 nt)iAit> a óéile, "oo 
LátAip Cumn CéA*o-CACAi§, Agup ctnn peipeAn céAX) 
tníle -pÁilce pompA 50 Ueac tnenójveAc tTKcvoeUApcA 
An ítí ; Agup bí Afinpn pómpA buijvo Agtif bintifi 
"oéAncA "oe gAltcnó ó LÁrhAib pu<vó Agup pAop-ceipOA, 
Agup níop léAp *oo'n cpúil bA ^éipe p^ApACA nó pu'in- 
caí An Á*ómuiT> ; 511 f\ pAUngeAt) ^ac bopt) aca te 
P5Áp\AOi"0 *oe tojA An Uti-éA'OAig, "oeá$-tfiAip$te te 
•opum A^up óip-gpéAp, *oo péip tiA n-Aimpipe a bí Ann ; 
gup teAgAt) AtuiAp cuca Annpm 

tluax) jac bí-ó Ajuf peari ^ac óiL 

Aft TTIIAfAlb CjllOfUAll, 1 gCUACAlt óift , 

nó 50 mbA pubAó fÁtAó po-rheAnmn.\c iat). 

t)í x*n p itiA fui"óe 50 hÁp-n Ap CAtAOip T>e,\£- 
rh^ipigte leip An óp pÁ tpí, AgUf ún &Ainpta£Afi Afi 
óAtAOip eite te n-A tAOb. ÚÁimc pileA*ó4 Agtir Wi|W 
An p fA tÁtAip Annpm — "OUine Aguf pióe aca — Agttf 
bí Ag 5AÓ t)iiine aca ctÁippeAó -oéAncA r»e n OA1p dgUf 5° 

■oe'ti cjMileóis "óeip^, cóipijfe fu^f te ctiAipffc 'oe'n 
6\\ Sfie^ncA A^uy te cpiofCAt; 511^ feirmexVOAf\ fu-Af 
ceol b-á tiinne t\Á ua ceotCA fí*óe ; A^uy -Af fin 
copui^e-at) f u\mfA tía tioit)óe — aj; peinnm óeoil, a$ 
5A&Á1I Atfifv&n, -as Aitpf t)UAncA, 45 imi|\c ptóitle, ^5 
t)ponn<vó péAT), ^suf 45 innpe-Aéc f^éAlCA sfeAnnriiAp 
50 f\Aib fé 1 b^AT) 'f^ 11 ofóóe — nó 50 iToe-AoAit) r\A 
mtiÁ Anonn 50 fUit tia bAncfVAóc-A 6un fu-Ain Aguf 

COT)U\CA, "] 50 tTOe-AÓAlt) tl-A £1fl -AtlOtltl A^ Atl t)|TO|\^6. 

Vá A\\ n-A rhÁi|\e^ó t>í cle a\*a Lúta ^gup tút-óleAf-A 
Ap pu&At Afi fraitóe n-A CeArhpAó. t)í Áfit)Án 45 ce-Ann 
tiA fMitóe te tiAgAi'ó Ati fif, -j cAfcAoineAóa tApccimóeaU 
^p An ÁjvoÁn le íía^ai'ó n-A n-otiAttiAn "j t\A ti*ojvAOi"óce 
-ájuf ^of pe-AtimnA ha Cex\tii|\Aó. t)í mó^-uAipte tía 
5CÚ151 a\\ §aó Aon cAoti *oo , n jtf — na p\\ a\\ t&ob a 
Láirhe "oeife Agup tiA mnA Afi t&oX) a t-áirhe ctí, t)o néiji 
m-Afi £>í ojvoui^ce ó -Aimpp ttíAúAit ítí éijieAtin. 

t)í m^j\ fin ^f\ pe-Aí) feaóc Lá, Aguf an u-oócrhxvú lá 
t>í -Ati fif te b|\eiceArhn-áf a úaX)a^z: a\\ í)a cteAf\4i£> 
lútA. ÚÁf\U\ 50 |vai£> 6itne Aguf tTlAi£ne ^n IÁ pn 1 
n-éinfe-dóc te óéite, map X)a gnÁtAó ó'n gce-At) 
Lá a\k 6u)\\eAT>A\y A)tne A\y a óéite — -Agtif tHco-Ap 1 n-A 
fui"óe 1 n-Áic -A \\aú) AmA\\c tn^it -aca «df\ } a£ mle nró. 

í( 1f mxMt Lioni," ApfA 1TlAi$ne, "50 •ocÁmic tné 
Annfo, rx\A\\ n! ^>aca mé zat>aí A\\\Aift in mó típ péin a 
t>péA"opAinn a óufi 1 5comó|\cAf te Oi^eAócAf t)A 
CeArhpAó. peicteA|\ *óom n-Aó mbefóinn cuififeAó 50 
•oeo Annf o, A^uf if ^5 *out 1 t>peAt>Ap -auá n^ cleAf-A 
tút^ 'C uite U.' ; 5i 

" 1f nt-tfiAic tiom 50 T)CAitni£eAnn éine com mAic 
fin teAC," AffA dene, "4511 f CÁ pint A^Atn 50 
"OCAicneocA fí com mAic teAt A£;uf 50 bfAnpA cti 
coi-úce innce. O'peAnn Liom nÁ pAmfA m\ féipe da 
bf AntÁ, Aguf b'f eAnn le DAomib eile pneipn é. 

f 1 Cia niAD tiA T)AOine eite ? " ApfA tT)Ai£ne. 

" Ó, if cuítia cia biAD," AnpA 6itne, íf ACC ca pad 
Ann ; Aguf fflim 50 bptnl bApAriiAit a$ad féin 50 
mbeAD Cacac Cnó$AncA An Dtnne aca." 

" Ó, éifctiom/' AffA tllAi^ne, "nÁ tAbAin Uom Af\ 
An scteAfATóe pn. Cá oineAD cttiAiniDeAócA a$ 
Cacaó Agiif nAó n^éittfeAD Dtnne An bit dó. Ua fé 
com mitif te rmt, Agtif stóntA Aige com binn leif An 
5céinp§, aóc ca" fé corh tiACó&AflAC leif aii gCAiftfn 
ctoé, Aguf ní ctnfge a§ad nÁ uaic é. teAg mipe pnt 
fÁtAó tUAt Ain, i cá mé 1 n-Ann irmnc teip A^uf ní 
món Dom é." 

n> OA nínib?" AffA 6itne, u aóc if món an u-ion^nAt) 
tiom — te fú5i\A*ó nó te gneAnn — 50 gctiippeA" fuim t 
trowne An bit a gceAppÁ 50 mbeAD an t)i cnoiDe 
Aige. 'Sé An beAtAó acá tiom-fA, bA Cum a AgAm nfl 
UAim Dtune De'n Cfónc fin." 

"ttlAiDin teif fin," AffA ttlAi^ne, " ■ó&AfhAti pof 
ciA rhéAD cnoiDe acá a$, Cacac bocc. An scuaIa cu 
AfiArh 'ní tiA cíf nÁ gnÁf ? ' — ní tlADume 11Á mnnnn — 
A^uf ní't ein-feAp 1 néininn a b'feAnp a CAitneó< 
tiom nÁ é." 

" t)'f éix)in 50 bfuit An ceApc asat)," Aff4 Bittie, 
" acc peicceAp -óAiti-f a gup peAnp An r<> a p-AffAf". 52 

buATi nA An ré a f>eAí> a$ AtputjA'ó. Hí'l mófán 
néite r\\ iwogAt a feapAf 50 buAti Ajur, 1 h^oaII a\\ á 
ngAinne, cá peA|\|\ ir tnvnp u|\|u\niA A5 tml *oói£). Ciujv 
1 gcÁr An gpiAti A^uf An geAlAó — if í An £niAn ir 
feApCA Asur ir bUAine a jeAlAr inr nA rpé^ntAib, 
Agur pógiiAnn peAfid fail Di op cionn 5AC ní*ú." 

"SeAt)/' A|\|M TTlAijne, " Agtif pógnAliti fí T>óib- 
jran man Ati 5céA*onA — ní do *óume nó tdo j\ío$acc acá 
fl as -oeAll|AA*ó inf tiA fpéAptAit), aóc "oo'ti t)otriAn 50 
léin — A^ur* tnÁ ctuneAnn p toinmn Aguf blÁt An 
níogAóCAib eite corii nvAit le éininn, ní tugAi'oe if 
5|\iAn í 50 r,X)éAnAnn fí é, A^ur nt CAilteAnn rí An un- 
nAim auá A5 rnuinncin ha héineAnn "01 acc a cineA'D." 

" UÁ fiof A^Am rin," AnrA Citne, " A^ur 50 opóg- 
nAnn An geAtAC *oo 'c tnte níogAóc 50 "oíneAó Af\ nór nA 
gnéme. Acc ní tnonann buAnAf T)óib. 1r é An *oeAlt_ 
nAt) céA*onA a tA^Af 1 gcoitinAi'óe ó'n n^ném, acc 05- 
eAnn "out *oo'n jeAtAij; corn Uíaí; AgUf tMor fí tÁn." 

11 "O'oile, a 6icne/' AjirA tTUigne, " if curnA, fA 5CÁr 
fin, ceAfVO a "óéAnf Ar An geAlAó nó An jniAn, acc ah 
oume a bpjit An rriAic Agur An geAiiArhtAóc Ann if 
punAfOA Aicne Ain é — A^ur ní £aca mé fAttiAil Óacai£ 
imeArs j:eAr\A fÁiL aóc ém--peAr\ AtnÁm, Agup if rnón 
An c-ion^nAt) tiom tiaó bptnt fé Annfo. ítmne fé 
gntorhAncA tnórtA A5 corAinc níojACCA m'AtAU. LoiceA-o 
é fA 5CÓC, Aguf CAit fé UAmAtt tAtt fA ^cúinc 
A^Ainn, A^uf a ónéAóCA *oá ^cneAfu^A'ó — ^eAp bneÁg 
lomlÁn -oéAncA, Aguf ceAnn-A^Afo geAnAniAil teAóc- 
rhAfi Ain, a fvAiD pomeAnncAéc A^up fnbÁilce, c|\ó*óa6c 53 

A^uf CAtniACC Ann — if é at\ c-Ainm a tM Ain eoóAi-6, 
-Aguf bA riiAC T)o CAtAOin tílón, Rí na néineAnn, é." 

" Cnei*oim nÁn trnpoe *oó An méi"o Aine a cu^ curA 
t)ó — 50 méxVoui£ce.Af\ An tíiaic *o'Á cionn •quic." 

" tll féi-oin 50 bftnL mumntneAf A^AD-fA teif?" 
Aff a tTlAigne. 

" C-5," AffA 6itne, A^uf -o'Aitnif fí T)1 lomlÁn An 
fSéit, Agtif An pÁt ndó fAib fé A5 An OineACc\f. 

íf 'ConÁó fin ofAib le óéile," AffA ITldijne, "if 
mime a Ú115 mé fAcn *oeAf a nAó nAi& cú aj; ^Iaca-ó 
mófÁn f péif e mf nA cteAf Aib lútA — Anoif cuigim ciA'n 

fÁt AgUf bA tflimC Att f10T)Án Af "00 fúit, Ajup cú A5 

'oeAfCA'ó uaic f aoi ntm. An tiftnt Aon Upturn aiI AgAT) 
ciA'n uaij\ a tmcf Af f é ? " 

"UÁ mé 1 scomnAróe A5 fúit Leif," Affv\ Q\tne. 
u jeAll f é 50 *ociucfA*ó fé." Ctnn fí An pio-oÁn Afl 
^ fúiL Aguf T>'£An fí 1 n-A forc CAmAlt A5 bneAÚ- 
nu§A*ó tiAiti. <( Seo, a triAi^ne," A-oeif fí, "féAC dti 
bfeicpeÁ ca*oaí a$ bun tu\ rpéine." 

Óuin ITlxMgne An fio-oÁn a\\ a fúit. [< peictev\|\ 
■oom," An fife, "50 bfuit toinc beAg A5 bun ha 
fpéine, aóc if beA^ te ^un léAn t>om í — " 0, ní'l," An 
fife Afífc, " ní't fí A5 conjunge." 

"tlí't Annpn/' AffA eiíne, " aóc com be*5 coill- 
eA*ó — if fAt)A é fin -óo mo óun-fA &mvr6A." 

u t)A*ó rhAit tiom -oá fipeicmn annfO AflJVi 

rriAigne, " if lon^AncAó An Cttedf5At|U; A pmtie peipean 
Atv tiArhAfoib An ocífe. ,; 

"UfUAg pn," A|\f4 eitne, "mAf if obAif fpn rvAt 54 

cóip, r>Á nihOv\i') neA|\c Aift. t)í Goóai*ó aj; AiCtuf *oom 
TpÁ tia tlon'iÁtu\i$ib — 50 mbó T>Aoine ceAóctriAf\A 50 
tTMit a £>í Annc-A te "oeAficAt) ofitA. Acr, a\\ n-oói$, 
ciAn b'iongn^-ó 50 mbeA-ó jrtnt x>Á T>o\\ZAt> itneAfS 
•OAOine iiaóa^ fc'ionAnn "oóit) cine^ Aguf ceAngA, 
muMjv a bíof oif\eA"o imfiif i-oifi JacóiI iat) -péin. ,; 

A5 cf\íoónu$A*ó ha cAinnce feo tu5A"o.Ap ipA *oeAflA 
50 |^Ait!) An |\í Ag tojiAt Af\ tifieiteArrmAf a tAbAifC Aft 
nA cteAj\Ai£> lútA. T)'éi|\ig fé mA feApArii 1 t>pA"ónAire 
nA TTOAome $aó Aon cao£> x>e A^tif lAÍ>Aif\ fé : 

" A t^S^e, & rhój\-UAifLe nA gcúi^e, Agup a óorh- 
gAe'óe-AtA — 51*6 5UjiAt> 'eo í An céA*o tiUA'óAin AgAm- 
f a 1 n-Áfvo-jMA^AtCAf nA cípe — ní tií ay\ céAt) t>liA"ÓAin 
A^Atn í A5 aii Áfvo-£eif feo ; Aguf ní £aca mé 50 
póitl Aon UAfbÁnA^ nró b^eAf^ *oe jníorhAfitA gAifse, 
T>e luAtAT) A^uf fpt\eACA*ó tiA ngAe-óeAl nÁ tM te peic- 
eÁit 1 mbliAtmA. Útnn CúóutAinn nA cleAfA tútA feo 
aj\ bun te 50 iis-Atip-Ai-oir ótin CAif\be 'oo'n cíf\> A^uf 50 
tiSAttpvo 5Ae*óit W ^S-Ai'ó A^uf ctm c^eife; A^iif t>A 
mAit teif 50 b-pifpA"ó -peAfwritACC A^uf meAnniAin a 
n-incinne corhtjAom te UiAtAT) Ajjuf fp|\eACA*ó A 
ngeAgA. 1f rriAit tiom-f\A 50 n-oeAóAit) c^ó-óaóc A^uf 
CAtmAóc riA h&peAnn óun CAif\fte x>'Áp 5CÁi|\"oít) | 
nAlt>AW. Aguf cugAim o^'OtigA'o mt)iu *oo tiA hotlArh» 
r^A^X) Aguf -oo íia *otiAoróo£> cunnc^Af cjiuinn a cujifiopi 
leAtiAft meAb|\ÁnAi$ íia UeArhfiAC Ap AinmneAóAitt ha 
nsAif5i*óeAó a tói^ tÁm fA gco^A-o pn, Aguf A|\ iia 
5níorhAf\tAit) t>A rhó X)Á n-oe^nAt) Ann. ó t^j\tA 50 
bpuil iia SAifSi^i^ iat> réin Annro, bA"ó riiAit Uom 1A"0 35 

á tGAéc dwfj Lái£neAÓ, A^uf ceAfOAp Agup cuAijups a 
cAbAinu -oúmn of corhAin ^eA^A £Áit a\k jjac a n-oeÁnnA 
pi At) f^ scosa-ó." 

C-áinic nA 5<Air5 1>01 S ctin LÁiúneAó Annpin, A^up 
puAitteAT)Att corhrnotA'ó cnoroeArhAit cÁijvoeAtfiAil ó'n 
5Cjunnniu £a*ó aa pAT) An teACC 1 tÁtAin -oóib. 

" Cnei"Oim," AnpA Conn, "sunAb é Cacac CnóSAncA 
Af StiAb tuACfiA A óuAit) rriAn tAoipeAó An nA Laoc- 
rAi*óe, "|, "OÁ oní$ fin, ip "oó ip coin curmcAp a tAt),s\\\r, 
X)úmn aj\ a nsníorhAntAib." 

"T)éAnpA mé pm *ouic, a ní," Anr-A Cauaó, ' ac s c 
t><vó tíiaiC liom "oá jcuincei at\ ceAfOAf *] cuAinir^ 
peo 50 h-Aé-Lá, m-án c4 oeinc x>e via tAocnAnoe uineAp- 
dac opAinn." 

" Cia hiAt) pém ? " a\\\*a Conn. 

"Cá," a^a Cacac, " GoóAit) rriAC CAtAoin -j LiAgári 
Láirh-éAóCAó." 

" "Cá An IÁ inx)iu teA^tA aitiac A^Am te hAgAi-ó ha 
ngnótA peo," a^a Conn, ""] ní so mAit a péAt>pAp mé 
ah ot>Ain a cun 50 hAt-UL" 

1p Annfin a "o'éinis Cacac puAp 50 hAp*o i meAf£ 
nA bpeAn, *] T)'Ai£nif pé lomlAti Ati pgéil £úp 50 
oeipeAt), mAn "o'éinij teóbúA 1 n-<\lbAin. 

ttuAin a bí pé néit) -o'éinij; An c-Ajfo-otlArfi 1 n a 
f'eAfAtn, -j An teAOAn meAbnÁnAi£ 1 n-<\ LátfiAiti - '<*'< 
pé ArriAC An cunncAp a bí pgftíODtA pfop Aige. Annpn 
T>'éifu£ Conn 1 n-A peApAtti AjtífC " LAttAif p< 

11 ttí né An'iÁm gun ceAnc "oflinn Af pAT) btnt>eACAp a 
^AbAti Leip nA tAocpAí'óe <s CÓ15 Lárti mf Afl 5001 5* 

pn, *] commotAt) cpoi-óeAriiAil a ÉAbAipc TJóbtA, AÓC 
bA-ó ceAnc -ouAip Áinite a tAbAiuc 45 ah bpéip peo 
•óo'n muinnuijup mó a fiinne sníorh Ann. tlí óuinpt) 
pé ca"oaí Ap *oo'n cín peo 50 bpuAin tid HórhAnAig An 
rheix) pn *oe CApbÁnAtf An óf\ó"óACc ClAinne gAefteAt ; 
Agup ní cóncA *oo nA li-oLlAifmAib cunncAf a comneÁit 
a\\ ^ac ceimeAt a ti^eAf aj\ ah n^jAéin -j An &n 
n^e^lAig, A^ur aja tia -oneigib a ttnceAp Ap ppéAncA 
neirhe — nÁ aj\ gníorhAncAib lAocnAó tiA cíne peo. 1p 
*oo 6oóAit> niAC CAtAOin acá An co|\óm nío5*OA A5"0ut 
Af ucc 50 nx)eÁj\nA pé ah gníom bA tfió. UiubA|\pA|\ 
clAi'óeArh "Donn-cuit óin "óo Cauac ; Agur gAt-bolc; 
•óe fíot)A na n6A*0Áinne "oeAg-riiAipgte le óin-tjnéAp 
gae'óe.AtAc "oo LiA^Án. Acc ó cÁptA 50 bpuit An *oíf» 
úd tnneAfbAó onAinn, a Cacaij, ip pe^fv •oíiinn 
bnonnA*ó ha nmu\ipeAnnA a cun 50 tiAt-lÁ 7 *oo 
clAi"oeArh a tAbAinc "ouic-fe An uAin fm." 

50 -oíneAó niAn bí Conn a$ bj\At A|\ pui'óe fíop, 
•o'éips cowman CAinnce 1 rneApj; r\& mbAn mAn 
pobnÁn a *oéAnpAT) éAnlAit A5 imceAóc 1 n-A psaoic 
pAn AetfeAfi, *] bí An pgéAl le ctoifceÁit 1 meAfs cáó 
" Cá f 1AT) as ceAóc I" 

*0'éini5 5AÓ a nAib T^ tÁtAi^ 1 n-A feArArh Agtir 
óonnAiceADAn óuca t\\ÍT) An teing Gocai"ó *j tiAgÁn Afi 
•óá eAó bÁnA, 7 510ILAÍ 1 n-A n'OtAi'ó -j eAónAfó 7 caj\- 
bAit> leobtA. Com tuAt *] cÁiniceAT)An óun LÁitneAó, 
peApA-ó popóAOin pÁiLce nómpA ; *] óuax>a|\ Anonn -| 
xj'uniUii5eAX)Ap "oo'n ní. Cjaaic feifeAn tÁtii LeóbtA 
50 cpoi-oeAtriAil fUAipc Agup -oubAipc fé : 57 

M If mait an cnát a *ouamic fib, man ir-é^jvo a t>\ 
An bun annro ó rhafOin tnáóc "j cuainifg an 'un 
nsnioniancaib, "] cá mé te *ouaireannaib a cabainc 
•oaoib an a ron." 

"if món an gan *óúinn, a ^jvo-ní,'' Affa eocait), 
* má b'oLc mait an ngniomanta, nac T)floc-cáiL a 
ctigat) onainn. t)A óói|\ "óúinn a beit antifo niof 
luaite, oa mbea*o neanc ain; ace nl beag linn an 
moitt a congbaman an obain an tae peo, gan a beit 
a$ coinneáit ctnlLeat) moitle onaib ag gabail a;\ 
leitfgéit, aóc arhám a ná"ú — ó puaineaman ionba aj\ 
a teacc, 50 T)cáiniceanu\i\ láirh le iuait." 

"If mait ann anoip pétn fib," anra Conn, *' r\\ An 
óéa"o miaipas x>ul •otnc-fe, a Gocait), 'fé rin cbnóin 
níog-oa, i cuinp"ó mé pém a\\ t>o ceann í. If mait 
an tá a táimc fé fa fao$at 50 gcuipftnn conóiti onc- 
fa, tan éif gun mé a bain an conóin -óe c\\tain. If 
cnuaj; tiom anoip gun CÓ15 mé a Leaóc, aóc ip móf an 
fápam 50 bpuil a mac 1 n-ann a cliú a feapam annfo 
worn." 

Cmn fé conóin óin A\y ceann Cocat) annpin, -j tu.s 
fé na -ouaipeanna eile t)o Cataó 1 -oo Ua^án ; "\ ba 
món é an comri.olat) a puaineaT)an ó áfro-uaiplib na 
néineann. 

Caitea"oan an oit>óe pin 1 t)Ceamaif fvm'i, A5 
caiteam plei-oe -j jrearta ; 1 ba món an lúi g-áif d bi 
an Gitne -j an a hataip nuain <s ©'aitfiif 1 
gaó an éini£ Leip ó "o'pá$ fé wo, -j ntaain a car bain fé 
^aó an Cuin " éannasCuic, rfO&t" t>e £a£aLcaf 6ui£e. 5* 

tluAift a tM fé a$ CAffAínsc A^'óeifeA'ó Ati tAi£tiAip 
bi 6itne "j 6oóai*ó le belt pófCA, ~\ t>! ha li-^fvo- 
T)|\.\oi , óce jtaoi jAéip teif ah sceAtigAl a ^Am^nui^A'ó 
PAropjiA, 1 lAtAi|\ tiA péife. 

tluAi|\ a 6ontiAic Cacao fin, -oubAifc fé teif fém : 
" If olc a *óéATipAinn-fe mo teAf An CfAOb a tei^eAti aji 
fA*o le BooAit), 5An beAti a beit A^Am féin Ag -out 
A-bAite o'n Oif eACCAf com triAit teif." 

T) , imti$ fé Anorm 50 -ocí An Aic a |\Aib tTlAi$ne, T 
•oubAifC fé téite, An fux) a beA"ó ac; -otJine te 
■oéAtiAm, 50 mbA*ó ceAf c t>ó é a *óéAtiArii •] $An a tteit 
A5 cAinnc Aip. 

Úoftnj; fí as fonóit) f A01 1 "ocofAó, acc tÁw\c f* 
teif fÁ •óeifieA'ó, suji póf a*ó aíi *oá lÁnArhAin Of corhAif 
*of AOi*óue 1 ottAmnA tiA UeArhfAó. 

*0'imti$eA'OAf tAf éif tiA féife A-bAite cun a 
troúitcí féin ; *] bA mimc 'r»A *Ó1A1"Ó f in a téi£*oíf fém 
-j tiA5Án Af ctiAifc a^á ti-A céite "] A5 Tlí xMbAti, -j ty 
f ao£aí bfeA^ AOibinn aca, ^Ati ca*oaÍ a$ cuf imni'óe 
O^tA, acc feAff 1f bAft^ fiAmf a a beit ACA. 

Ati óníoó. c*5"X Foctóm KcX* Atcme, often Aicne in spoken 1. «= a class, a sect. 

Ái-óbéit, -e, /., exaggeration, 5411 eAfnAin ^An Áit>béil, without 

defect without exaggeration. 
AijjeancA, a, spirited, vigorous. 
Aijne^-ó,/., the mind (somet, Ai$ne). 
AijneAf , -if, m„ conversation. 
Ain-oeom — Airh-oeoin, in phrase "t>'á Ain-oeoin," in spite of him; 

"'Ain-oeoin jobfuil An uuAipifj a$ac," even though you have 

the tidings. 
Ainrhi-oe, gen. id., -vote, m., a wild beast. 
Ainmmjim, -i3te, v., I name. 

AipeACAf, -Aif, m., watching, 'f At1 AifeAÓAf, on the watch. 
Aifoift, gen. id., m., a journey, nom. often written Aipoe«.\|i. 
Aipt)peÁn<\c, -A13, a., lonely, unfrequented. 
Aiplmn, -ititie, f., a dream, a vision. 

Aitfuptjim, v. tr., to tell, to relate ; a$ Aicftf Aip, imitating him. 
Áluinn, -inne, a., beautiful ; if Áilne (Áilte), most beautiful. 
attiI.m-ó, adv., so, how ; pinne<\T>Ap Anit^ix», they did so ; tr- ArhUu-o 

a cAfttuij, it happened in this way. 
AnnpA, comp. of lonrhum, dearer, more beloved ; if AniifA Item, 

dearest to me. 
Anpói-óceAé, -ije, a, troublesome. 
Aotbinn, -inne, a., delightful, happy. 
Aoi-óeAcc, -a,/., lodging, hospitality. 
AoileAnn, -inne,/., a handsome girl. 
Aoif-t)iofJAlt, disorder. 
AfAon, adv., together. 

Áp-o-pUic, -AtA, m. and/., a mighty prince. 
ÁÚAf, -if, m., great pleasure. 

At-tÁ. m., another day ; cup 50 1iac L\, to adjourn. 
At-UAip,/., a s-xond time. bAiteAc, adv., altogether, fully. 

bAipin, gen. id., pi. -i, m. t a cake. 

bAn cotm-oeAÓCA, gen. pi. of be.\n COirfvoeACCA, a lady's rnalA 

bAp.\mAiL, -rhlA,/., an opinion. 

bémi, e, /., a cut. 

beAnn-buAbAitl,/., a trumpet. 

beit, -e, gsn. pi. -e<vo, /., a birch tree. 

beoit*, -ópAC, /., beer. 6o 

bmnpe, gen. id., pi. -pi, m. t a bench. 

bio-o^Aim, V. intr., I start. 

bic, -eAÚA, m„ the world ; Aft bit, in the world, at all ; 'pa mbic bÁn, 

anywhere (lit., in the white world.) 
t>lA-ómA (SLiAb), the Slieve Bloom mountains. 

bonn, -simi, m., the sole, the foundation ; Áir da mbonn.on the spot. 
b|iAi j-oeAnAp, -Aip, m. t imprisonment. 
bpÁi jpitéA-o, m., a bracelet. 

bpÁÚAc, -Aic, m„ judgment ; 50 LÁ Uiaiu ah bp:., to the very last day. 
b|iiACAi]i, dat. of b|t<AtA}i, /., a word, 
bpeit buAix) Ai|i, gaining advantage over him. 
bjieiteAirmAf , -Aip, m., judgment. 
bponncAnAp, -Aip, m., a present. 
bjunjeAn, -ijne,/., a fairy palace. 
buAX), -1-Ó m., victory (somet. /.) 
buAi-ójieAX), -A-oApXA, in., trouble. 
buAiiAp, -Aip, nt., permanence. 
bunÁire, the greater part, nearly all. 
buncÁifoe, gen. id.,f., an advantage. cAbUc, -A15, m., a fleet. 

cac, indecl. all (the people) 1 meApj cÁc, in the presence of all ; cac 

' is aspirated in the gen. 
cAOineAr, -ip, *»., gentleness; cAoineAp corhfÁit>, a pleasant chat. 
cÁijVoeArhAil, adj., in a friendly manner. 
cÁijroeAf , -ip, m., friendship. 
CAiftin ctoc, m., a stone-chatterer. 
cAtmACC, -■€&,/., bravery, also bragging. 
ca|ia, -At), -Ait), /., a friend. 
CA-pbA-o, -Ait), w., a carriage. 
cApp-rhojAt, -Ait, in., a precious stone. 
cAptAntiAC, adj., friendly. 
cAptAnnAp, -Aip, m., friendship. 
cApAOit), -roe, /., a complaint. 
cAtbApti, -Ai|ir», m -> a head-gear. 
céAcrA, gen. id., m., a plough. 
ceAnArhAiV, adj., fond, affectionate. 
ceAnn-A5Aix), gen. -Aijte, /., the face. 
ceAC^ArhA, -An, -Ain,/., a quarter, a stanza. 
ceiteAbA^, -Aip, m., warbling, also conversation, 
céile, gen. id., in., a companion, céile corhpÁic, an antagonist. 
céiptpeAc, -ij;e, /., a species of thrush. 
ceo -opAOi-óeACCÁ, m., a cloud of enchantment. 
ciAlluijim, v., tr. and intr., I explain, I mean. 

cmnim, v. intr., I fail; cinnpnj pé opm, it will fail me; cÁ mé 
cm nee, I am sure. 6i 

c\or),gen. ceAru, m., affection, love. 

Giuin-AigneAf, -if, m., gentle conversation. 

ciutiiAip, /., a border. 

clA-ÓAipe, gen. id., nt., a coward, pi. -A : -oe. 

ctAiT>eArii, -mi, m., a sword. 

clÁippeAc, -ije, /., a harp. 

clAip-leAtAtt, «4/" hollow, broad-bladed 

clAoixnm, v. tr., I subdue. 

cleAirmAf, -Aip , w., a match. 

cleAf Ai-óe, gtn. id. pi. -Ai-ótí, m., a trickster. 

ctiAb, -éit>, «., the bosom. 

cliATTiAin, m,, gen. id., a son-in-law, a connection by marriage. 

cttiAinix>eAcc, -ca, /., guile. 

ctúomipm, v. tr., I cover. 

«neA-6, -a, a wound ; />/. cneATJACA. 

cneAp, gen. cmp, cne*pA, w., the skin. 

cneAfOA, adj., honest. 

cneAr-OAcr, -za, /., honesty ; séAp-ótieAp-OAcx, scrupulous honesty. 

cneApuijim, v. intr., I heal. 

r:o5<\finAi5it, -i$te,/., whispering. 

coijcjtij, -15?./-, a remote place. 

cotjCjiijeAC, -15, nt., a stranger, a foreigner, pi. coi^cpijce. 

coiriroeAcr, -CA, /., a i>«^ ?z0?í«, the act of waiting on, taking care 

of. 
coiméAT), -CA, m., guarding, protecting. 

coiméAT) beAÚA, m., a life protector, a defence, hence the right hand 
coimipce, /., protection, quarter. 
cóipij;im, v. intr., I dress, I adorn. 
coipi-óeAác, -CA,/., walking. 
colt, m. indec., hazel. 

cómAifi, /., presence; op a córhAip, in his presence. 
comApAi-beAcc, -a,/., form, appearance. 
comApcAix)eAcc, -a, /., a token. 

comlAmn, gen. of comUnn, m., a match in fighting. 
corhliotiAim, v. tr., I fulfil. 

corriluA-OAji, -Aip, m., company, companionship. 
coriiLucc, -a, m., a party, a household, 
com-motAX), -Ica, m., congratulation, 
comnuijim, v. intr., I dwell, I stay, I res', 
comúpxop, -Aip, m. t competition, comparing. 
coriifiAc, -Aic, m., a combat. 

conÁc, prosperity; a conÁc pin ope, I congratulate you on it 
cópAC, adj., just, suitable. 
copcA, part, adj., tired, done, 
copn, -uipn, m., a cup, a goblet. 
cop5A|UA, part, adj., destroying; Aimpip tor nA yolA. lime of 

blood spilling ; LÁ copgApXA An cpneACCA, the d ly the mow if 

m el ling 
cocuijim, v. intr and tr., 1 dwell, I inhabit, 1 support. 62 

CfiaoifeAo, -i£e, /., a javelin. 

CftÓAác, -a,/., a wound. 

cfiiopcAl, -Ail, «., crystal. 

CflÓ^AÓC, -CA, /., bravery. 

I pójcMir.v, adj., valorous. 

umlinn, a place often mentioned in pAntiAi-óeACc, where pionn 
had twelve houses and twelve fires in each house, round each 
of which 104 persons could sit. Cp. tia péA-o is spoken of 
as the place Oipn was reared. 

CfiomAim, v., I bend, I stoop. 

cfiuA-ÓAc, -A15, m., steel. 

C|iuat>aj\ -Air-, m., hardihood, bravery. 

ctiuA-óój, -ói^e, /., urgency. 

C|iuc, -oca, m., appearance, form. 

Cjiuruijim, v., I prove. 

ctiAjicuijim, v. tr., I search. 

cunoeAéc, company ; in phrase 1 j;cuix)eAcc, together 

coi-oeAccAin, dat. of cui-oeACCA, /., company. 

cuIavó, gen. id. /., suit, attire. 

cótjiÁi-oeAÓ, adj., private. 

curiiA, also ciirhAiT), gen. curiiAi-oe, /., grief. 

curriAér, -ca, /., power. 

curhAjtcA, adj., fragrant. 

cumAf, -Aip, w., power. 

cunup, -air-, tn„ small pieces, refuse. 

*D 

T>Airn, -e,/., relationship, connection. 

T>Ain3nijim, v., I fasten, I make firm. 

t)Aifi, gen. "OAfAc, /., the oak. 

T)ÁnA, adj., bold. 

•óÁpéAj;, twelve (persons). 

T>eAJ, adj. (always prefixed to noun, etc.), good, well. 

T)eA3-rriAip5im, v., I adorn or beautify. 

•oeAlb 1 ■oéAriArn, in spoken usage -oeilb "\ x>éAriArri, figure and 

general appearance. 
■oeAtliunjim, v., I shine. 
■oeAtljiAX), m., radiance. 
T>eAlui 51m, v., I separate, I distinguish. 
■oeAluJAt), -uijte, m., separation, distinction. 
■oéi-óeAnAC, adj., the very last. 
■oeijieAnriAc, adj., late, last. 
■oei|ieAnnAf, -Aif, tn., lateness, nightfall, 
■oeif, -e,/., an advantage. 
■oeojiAi-re, m., a sympathiser, an exile. 
TVArriAiji, adj., mysterious. 
DiAn, adj., exact, s«v«re, persevering. 63 

t>ff , -e, /., two persons or things. 

níi céitte, tn., folly; t>ít móp céille, grtat folly. 

•Die -puAin, tn., want of slf-ep. 

t>iútruijim. v., tr. and intr., I refuse. 

tilije. tn., pi X}1\x t ie, a law. 

■0015, -e, /., a probability, a certainty ; mAp óói^ óe = mAp "o'eA-o, 

"as it were. 
txSlÁp^c, *dj\, sorrowful 
■oonAf, -if, tn., ineffectiveness, misfortune. 
■oofiCATMp, -Aif, m. t darkn 
t)Ofui-cúL, «., the hilt of a sword. 
■oof , -Mir, tw., a trumpet. 
•oo-pmAoince, adj., inexplicable, 
opAoi-óeACc, -v.A, /., enchantment, sorcery, 
■opeije,/., a meteor, 
-opeoillin, tw., a wren. 
T)jiuiT>im, v., I close, to move close to. 
opuin,/., ornamentation, also -opume. 
t>uaI, -Ait, m., a lock of hair. 
■ouAlAim, v., I engrave 

«uDAÓAn, -Ain, tn., a blackening, darken ii g, 
■oúipeAÓc, -UA, /., awakening ; i r\-& tithfeAOC, awake 
TJÚipjim, v., I awaken 
•outpace, -CA, /., attention, 6a6, £#n. etfc, m., a steed, pi. ei^, collective pi. eaéftaró 
eA*oÁmn, -nne, /., Italy. [Local t rm of 6at>ÁiC, IODÍ 

éAj;cAOinim, v., I lament. 

éA^pAmAit, «4/.. variegated, wonderful, peculiar 

éAló-ó, tn., eloping, ' to steal on,' to go away unobserved 

éAtuijim, v. t I come, or go away unobserved, 

eAftbAtl, -AiU, tn., a tail 

eAp<?onr<".f . -Aif, tn., disagreement 

eApnAT) Cor eApriAni), tn., a want. 

frioe plÁCA, m., a coat of mail. 

éipeAÓc, -ca./., power, effecti 1 - 

éipeAÓCAC, -Aije, a., powerful ; éipeAOCAC | rarnar.. 

powerful This usage, the pen. of D adj., is 

common. 
6i£céitL, adj., wild; beiti-oij ets< 6it1 " ita 

éitijim, v., I ask, I demand. 

em-pp, gen. of ém peAp, one man , lingle 

éipic, -e, /. , a recimpen^e, old gen. < • 
éipi5im, v. intr., I rise; t;o n-éifuf n', OO Op-nn^r Leif, may 

blessing ' thrive with him 64 pÁJAlc-Ap, -ip, m., a possession. 

pÁil, /. = pÁmne, a ring. 

pÁit, Cpíoc JTÁil, Ireland ; peAftA piit, the people of Ireland, the 
public. [The latter is frequent in Don. also.] 

K^iUije,/., neglect. 

pAipnéip , gen id., tidings, account, history 

pÁipnéip , - e , /., a history. 

pAicée./., a plain. 

pAiceAll, -ill, m., providing, pursuing game. 

PaLf-acc, -ca,/., treachery. 

vwlui^im, v., I cover. 
fv\fout jim, v., I seize. 
pÁ cpi, adv., thrice ; -oe'n ó\\ pÁ t«í, of the purest gold, i.e., gold 

which has been thrice smelted. 
péACAinc, /., a look, looking. 
peAlt, gen. peille, m. in nom., f. in gen., deceit, treachery ; cf. caIatt 

which is m. in nom., j. and m. in gen. 
pe.xl.Lc4c, adj., treacherous. 

peAjtA-ó, showering ; peAf\<vó tiA píoji-pÁilce, a hearty welcome. 
peAfAc, a., aware of ; ni peApAc "oom, I do not know; ní peApAC 

mé aiji, I am not aware of it. 
peitim, v. intr., I sait, I fit. 
peilt,5eAfic -eijir, »., treachery. 
peitim, v. intr., I wait (used with Le and aji). 
péiteAíii, m., waiting. 

piAt>nAip, -pe, /. in phrase ; 1 bptA-onAip, in the presence of. 
piAppui5im, v. intr., I ask, I inquire 

pillim, v., I return; pilleA-ó A-bAile -óóib, on their return home 
piocrhAfi, adj., fierce. 
pio-oÁn, -Am, m., a telescope. 
piofi-lAOCpA, m., warriors. 

pLaic, -aca, m. and/., a prince, dominion, see poiftteAÚAnAp. 
pleA-ó, -i-óe, /., a feast, 
póiiiijim, v., I give relief to. 
póifiijpn, -jne,/., relief. 

poipleACAn, adj., general ; cuifteAX) poipLeAÚAn.a general invitition. 
poipleACAn^p, -Aip, m., general dominion. 
póipneApc, -i|ic, «., oppression. 
pó^riAim, v. intr., I give service to, I render homage to, Improve 

serviceable to. 
po^nArh, in the phrase, aji pójtiAm, worthy, 
ponn, -uinn, m , inclination, willingness. 
pononD, -01-oe, /., jesting, quizzing. 
pofifiÁn-í.c, -Aij, m., a young strong man ; ^me popfiÁnAC pAnncAc, 

a headlong dash, 
pó Cftí, vid. pó> t\\'\,. 
PUA5JIU1511T), v. tr., I notify. 65 

f uAjiuijim, v. intr., I cool. 

fUAfjtuijitn, v. tr., I redeem. 

pu Apj; aiIc, part.n., release. 

VV A V> -f A . m ' a shower. 

ffiéATÍi, -éirhe,/. , a root. 

fpíteA-ó, past auton. (J>ass.) form of pÁij;im, I get. 

fmjeAtt, -itt, m., a remnant. 

fuipeApbtnb, in phrase -oÁ puipeApbuni), without him ; t>á puifteAp- 

btji-ó, without hei. 
•^uifiij, wait; fmjtij ope, wait a while. 

5 
jAOAim, v. intr., I go ; v. tr., I seize. 
5Át)AT> (^Áb), m., danger. 
jAirhteAc, adj., biting, venomous. 
5Ainne,/., scarcity. 

j;Áip, -e, /., a shout, pi. j;Áp ca ; ^Átp uiAoi-óce, a shout of victory 
jaII-ciió, m., walnut. 
5A0L, -it, m., relationship. 
5Ápx)A, /., a guard, also m. 
jac, m., a lance, sting; pi. 5<.\ete, ^ACAnriA. 
T;eALAim, v. intr., I shine. 
reAltAim, v. tr., I promise. 
jeALLcui^eACC, -ca,/., infatuation. 
jeAnAriiLACC, -ca, /., amiability, integrity. 
jéAit-cneAfOAcc, -ca,/., scrupulous honesty. 
^cApA, pi. of seir-,/., an obligation, principles. 
réibeAíiti, -mn, vi., prison; 1 n^éiDeAnn, in captivity, 
réittim, v. intr., I submit, I give in. 
réiLLeA-ó, part. n. m., submission. 
clAOfó, -e, /., a shout, a call. 
^lAp iiunp, -a|ia, /., the sea. 
gluAipm, v. intr., I go, I march. 
rriAOi, m. t countenance, affection. 
jnÁcAC, adj., customary. 
coilUm, v. intr., I ' prey ' on, I affect. 
StteAtmnsfm, v. tr. and intr., I join on to, 1 stick. 
jpeAmui^te, /»., stuck. 
5fieAnAim, v. tr., I carve. 
rpeAncA, p. part., carved. 

ruAip, -e, /., danger; 1 n^uAip, in danger ; Ap suAtp.out of daDgei 
t^upmAp, adj., clever, smart. iaIIac a cup Atp, to compel. 
Kvp^cuL, adj., retired, desert 
umotL -ill, m , the border 66 imnit»e, /., trouble of mind, uneasiness. 
itnceAcc, -CA, m., going, departure. 
íocjUÁmce, /., a balsam, a panacea. 
io-olACAim, v. tr., I escort, I accompany. 
iolbuAT)AC, adj., having many powers. 
iod6a, m., time leisure, pron. otiaiti. 
lonnpuijim, v. tr. I face, I attack, I turn towards. lAij-ouijim, v. tr., I lessen. 

lÁrii, -iriie, /., a hand ; i lÁim, captured ; -óe lÁim, with (their) 
hands; i 1 Aim te tuAit, as quick as possible (lit., hand in 
hand, with quickness.) 
lÁiíri-éACCAC, adj., mighty-handed. 
lÁnAtriAin, -rhnA,/., a married couple. 

lÁn-foillpeAC, adj., shining brightly ; also lAn-cpoillpeAC. 
íaoi or Iaoi-ó, -ix>e, /., a lay. 
lÁCAifi, -ipeAC,/., place presence ; nílmui-o i bfAt) at- lÁcAift, we 

are not far off. 
leADAji meAb^ÁnAij, a register. 

leACA, gen. id., pi., -ix>e,/., the lower part of the cheek. 
leAcc, -a, /., a tomb, a monument, a pile of stones ; if cjiuaj tiom 
5U|t CÓ15 mé a leAcc, an euphemistic way of saying ' I am 
sorry to have killed him.' 
leAnAiriAinc, -attitia, /., following. 
léAji^tif, -if, m., view, sight. 
ieAt-fuim, I heed. 
Iei5im, I give forth, teijeA^OAf nAoi n^ÁfCA cutiiA, they uttered 

nine shouts of sorrow ; leij; x>6, desist from it. 
Ieif5, -e, pi. teAfjA, gen. also leAfSAn, a slope, a mountain side, 
leitf 1-Ó, -ÓO leicjiix), aside. 
teit-f^éAl, -éil, m., an excuse. 
I1A15, m., a physician. 
LioriitA, adj., polished. 
toe jCAfmAm, Wexford. 

toe 'c Oijib, Lake of the son of Orb (Orbsen), L. Corrib. 
lomnifi, -e, /., radiance, brightness. 
lonnjiAC, adj., shining. 
Iuac f AotAif , w., a reward. 
luAn, -m, m., the end, the day of judgment ; IÁ An ItiAin, the last 

day. 
Iuaca-o, -\-o, m., vigor, strength. 
lu^riAf, -Air-, m., August, Lammas. 
Luinjif, a coll. n., ships, pi. LumspeACA 
luifeAC, -ije, /-, armour. 
Luc, a., strong, vigorous. _ 
luttÁil», -e,/. gladness, rejoicing. 
lutinAf. a., strong, powerful. 6; 
m 

mACÁncA, a., mild, meek. 

mAiT)i|i be, prep., as regards, as to. 

mAij-oeAn, -me,/., a maiden. 

niAir-e, /., beauty. 

TnAipeAc, adj., beautiful. 

mAite, coll. n., chieftains. 

niAt^Ait), /., an exchange, another (when preceded by poss. pron.)= 

ITIAlAlflC. 

niAol, -e, Sjiut tiA niAoile TTlAijibe, the sea between Ireland and 

Scotland. 
mAoc-ffiól, -oil, tn., soft satin. 
tdaji "óóij "be, adv., as it were, forsooth. 
TneAbAiji, -bjiAC, /., perception, intelligence. 
meAbfiAriAC, -A13, m., a memorandum. 
mcA-oACAri, -Ain, w., a weight. 
TneAltAim, v. tr., I deceive. 
meAtlcAc, adj., deceptive, deceitful. 
meAnmAm, -mnA,/., the mind. 
meAnmnAC, adj., spirited. 
TneAftjjAncA, adj., fierce, angry, cross. 
meAH-lútrnA-fi, adj., quick and sprightly. 
meAt, /., -a, decay. 

meAtcAcr, -a,/., cowardice, weakness. 
mei-oj\eAC, adj., merry, 
mem, -e, /., mien, deportment. 

mei^eAC = mutiA mbeab, adv., but for, were it not for. 
rmtleÁn, -Ám, m , blame. 
miltreAC, adj., destructive, terrible, 
rrntix), indec, time, high time, late enough, 
mói-oe, /., a vow. 

món-triuinijjneAC, adj., having high hopes. 
móji-uAifle, pi., the nobility. 
rpó|i-uAifleACC,/., nobility. 
múcAim, v. tr., I quench. 
múpjtAijim, v. intr., I awaken. 

n 

tiattiai-o, -At), m. and/., an enemy. 

TiéArhAinn, -tiac, /., a pearl. [Also neAmann, m pn. -Ainfi.j 

TieAticui^im, v. tr. and intr., 1 strengthen. 

neAfrtiJA-ó, -uiste, m. part., accompanying. 

neoin, -onA, /., evening, a late hour. obA-o, m., a refusal ; al^o verb obAirt), i nrfuso. 
ócÁit), -x>e, /., an occasion. 68 

m-énAOfc, a kind of cryptic writing used by the ancient Irish, 
Ogham. 
O^lAc, -A15, m. t a young man, a hero. 
oiteamAin, -t>a, f., nurture, bringing up. 
oilim, v. ti., I nourish, I rear. 
oiji^HÓAp, -éif, PH., geld embroidery. 
cilliiiAotn, -e, also -e<\c, great riches. 
ófnbftA, »/.. amber ; also eombftA. 
Of t)t> 151m, v, ir., I order. 
Ofrou^A'ú, -uijta, nt. t an order. 

P 

pjteAb, -eibe, f., a start, a throb. 
pjtiom-CACAift, -&ii\&6,f. f a chief city 
po|w6, -fCA, »/., act oi marrying. ftA-UAjic, -Ai|ic, m., sight of the eyes. 

jiÁi"óce, the phrase " 1 j»Ái-óce ip " is another way of saying " pAO> 

•fiÁx) if " = since, because. 
HéAbAim, v. tt., I rend, I tear, 
fiéim, -e, /., progress. 
-juAJAtcAf , -Aif, m., government. 
-jiíoJACc, -CA,/., a kingdom. 
jiioJAn, -Aine, -jnA, /., a queen, a princess. 
jiíoj-ÓA, adj., kingly. 

-píoj-JAifji-óeAc, -15, m., a princely hero. 
Iiofg, -uifj;, m., sight. 
jiuacaji, -Aiji, m., a rush, a dash. pAijeAX», -it), m., an arrow, also an arrow head. 

r- Aijneaf , -ij\ m M discourse. 

pAileog, -óije,/., a willow. 

pÁirii, <n//'., calm mild. 

pÁwn, -e, /., a corner, a fix. 

p Am Ait, -ihlA,/., a match for, a parallel. 

pAiiiAtcÁii, -Air;, »>/., an emblem. 

pannCAC, adj., eager, covetous. 

pAnnctii^tm, v. ir., I desire, I covet. 

r.rlrA, adj , earthly. 
pAOit 6eAfiT)A, m., a (raftsman. 
pApai^im, v ir., 1 out o, I weary. 
pÁfitn$te, adj , exhausted, done up. 
pÁCA-Ú, Án'irc, W., a thrust. 
09 

fe^pói-o, -ót-oe, / , nonsense. 

pe-ancdi-oe, m., a story-teller, a genealogist. 

r-eAn-nófA, pi., antiquated customs, ancient customs. 

feil5. -e, /., a chase, an excursion. 

péirri, ad) , mild. 

remmm, v. tr., I play (a musical instrument) ; A5 peinm ceóit 

playing music. 
rtAmpArhAil, -xhló, adj., mirthful. 
p'-óe-oeAn, -riinÁ, /., a fairy woman. 
pobfKin, -Am, m., a rushing noise 
j-iúncA, m , a split, a joint ; pi. -rAi. 
p^apÁncA, a., active, quick. 
rjAnnpuijim, v. tr , I frighten, v. noun p5AnnftAt>, gen. p5An- 

nApcA. fright. 
p5ó|iACA, pi. joints. 
P5Á|iaoi-o, -e, /., a table-cloth. 
P5AO1C, -e, /., a swarm. 

P5ÁC, -cA, m., a shadow ; Ap fjAc, for the sake of. 
pjéAlA, pi., tidings, greetings. 
pgéAlAi-óe, nt., a story-teller. 
pgéAtAi-óeAcr, -ea,./., story-telling. 
P51AC, -éite. /., a shield. 
P51C, -e, /., rest. 
pjoiLcim, v. tr., I split. 

pjuAn, m. t a tale ; pséAl nó rj;uAn, ' tale or tidings .' 
pléACC, -ea, m. and/., destruction, slaughter. 
pleArhAin, adj., slippery, 'slim.' 
-otllr-f'. /•• brightness. 
ntlpujA-ó, -iste, vi., shining. 

M nnc>\cr, -ca,/., good-heartedness, cheerfulness. 
) \nrtinic, adj., cheerful, good-humoured. 
on \, the heavens; pi. of rpéip. 

An, -rhnÁ, /., a beautiful woman. 
m( ^ _1 cum r. a« An fAOJAt' {rectt pwoeACAn), discussing cur- 

.'. m a bridle ; also fern. 

gtti, m., steadiness. 
rceallAim, v tr., I dash. 
r-EiAllAim, v. tr., I tear into strips. 
vuax>. -Ait), nt., a learned man. [Properly gen. pi. of r 
ruAitnneAf. -»r\ w - quietness, tranquillity. 
ruAimmjim, v. intr., I become quiet. 
ruDAC. adj., cheerful. 
ruOÁilce, /, virtue, comf it. 1 'ieerii U 
rústiA-ó, -«5A|ica, in., fun. 
ruróeacAn, -Ain, w., sitting , 1 r uvóeACAn ' m ^ llt,ll ^ t: curs 

also in the form pr'ACAn, i.e„ rtiufueACAn, with adventitious p. 

as is frequent in the spoken tODgue In many words ; see 

piACon ] Date Due CA5fAim, V. .'/•., I draw down, I dispute. 

r.vs^pr<\, part., disputing, initiating. 

CAicmjitn, o. intr., I t lease, I am agreeable to. 

CAOifeaé, -15, 7)i., a leader. 

CAfbÁnA-ó, -Aince, vi., an exhibition. 

ceAccAipe, »,, a messenger. 

ceAccAijieAcc, -ca, /., a message. 

ceAJÍAé, -A15, vi., a hearth, a household. 

ceAtijmÁit, -ÁIa,/., an encounter. 

ieAfOAp, -1 p, m., character. 

reirneAl, m., a darkening, an eclipse. 

rlÁit, adj., weak, pliant, smooth. 

ro^fiuijim, v. intr., I like, I wish. 

roileAriiAit, -ttiIa, adj., willing. 

coi|icim fUAin, a deep sleep ; coijicim pron. coificim. 

coi^r, -e, /., a bulk. 

cofimÁn, -Áin, m., noise, murmur. 

rjiAOCAim, v. tr., I exhaust, I dry up. 

rfiAOcrA, exhausted, shrunken. 

cjieÁinneAC, adj., feeble, delicate. 

rjieAf5Aifir, -AftiA, /. , part., overthrowing. 

cfiéAjitA, m., qualifications, accomplishments. 

cpeife,/., victory, success, power. 

cfieojiuJA-o, -uii;te, m., direction, guidance. 

cuAijnrs. m - and/, tidings, account. aAcfjÁfAC, adj., terrible. 

115ACCA, gen. of u JACc, /., a will ; also ujacca in novi. 

u j-oaji, -Ai|i, vi., an author. 

uAirh, -e, /., a cave, often pron. tiAinn. 

tJipeAfbAc, adj., wanting, short. 

ulljÁfvOAr, -Aif, m. t great joy. 

viriA, V7., copper, also urhAit>e. 

uiriluijini, v, intr., I make obeisance to. 

u^iiAim, -AmA, /., homage, respect. An Ctó-ÓuniAnn (Ceófi>ncA), Clót)óitií gAcoitse, Á± CIiac. 180363 BOSTON COLLEGE 3 9031 01161744 6